Cumartesi, Ocak 28Diş Hekimliğinde Türkiyenin Sesi
Shadow

Yazarlarımız

Sanayileşme İcra Komitesi Kurulmasından, Sağlık Sektörü Umutlu

Sanayileşme İcra Komitesi Kurulmasından, Sağlık Sektörü Umutlu

Yazarlarımız
Sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin artırılması için son yıllarda önemli çalışmalar yapılmış ve konu ile ilgili mevzuatlar ve yapılar oluşturulmuştur.   Sağlık sektörü; bilindiği üzere Türkiye’nin en önemli cari açık kalemlerinden, birisidir. Bu olumsuzluğun düzeltilmesi ve sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin artırılması için son yıllarda önemli çalışmalar yapılmış ve konu ile ilgili mevzuatlar ve yapılar oluşturulmuştur. Onbirinci Kalkınma Planında, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak temel amaç olarak belirlenerek biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlar başta olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında ülkemizde gerekl...
“Biyometrik Data Bankerleri”, “Dijital Diktatörlük”

“Biyometrik Data Bankerleri”, “Dijital Diktatörlük”

Yazarlarımız
Dişhekimliği Gazetesinin Çok Değerli Okuyucuları; Geçtiğimiz pazar sabahı aTV de yapılan programa katılarak gelişen teknoloji ile ortaya çıkan dijital dünyanın getirdiği “Biyometrik Data Bankerleri”, “Dijital Diktatörlük” gibi birkaç konuyu konuştuk.Biyo-Beyin Mühendisliği ve Nano-Nöro-Mühendislik Fakültelerinin neden açılması gerektiğini açıkladım. Gelişen embriyo teknolojisi, genetik mühendisliği, Nöroteknoloji ve Nörokuantoloji, insanlığı bir başka boyuta taşıyabilir duruma geldi. Bu sayede, ısmarlama bebeklerin ayak seslerini duyar olduk! Hele, “Düzenli Aralıklarla Bölünmüş Palindromik Tekrar Kümeler” şeklinde tercüme edebileceğimiz, “clustered regularly interspaced palindromic repeats” (CRİSPR) ve bakterilerin virüslere karşı proteinden oluşmuş gizli silahı ve bir “DNA Cerrahı” ol...
Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Gelişimi ve Eğitim

Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Gelişimi ve Eğitim

Yazarlarımız
Ülkemizde sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin son yıllardaki gelişimi ile beraber vatandaşın sağlık hizmetlerinden memnuniyetine katkısı gözle görülür bir şekilde hissedilmektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bu noktaya gelmesinde sağlık personelinin payı en üst düzeydedir. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetleri birçok Avrupa ülkesinden bile daha iyi düzeydedir. Bugün, birçok merkez ve hastanede sosyal güvenlik kapsamında olan tüm vatandaşlara katılım payı olmadan veya cüzi bir miktarla, diş hekimliği ile ilgili tüm muayene ve girişimsel işlemlere ilişkin hizmetler verilmektedir. Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinin Gelişimi Türk Diş Hekimliği Tarihi, uzun yıllar Türk Tıp Tarihi içinde bir bölüm olarak ele alınmıştır. Ancak cerrahi bir sanat alanı olan diş hekimliğinin, 19. yüzyı...
Corona Moral (On Line Matematik Sınıfı)

Corona Moral (On Line Matematik Sınıfı)

Yazarlarımız
(Mat. Öğretmeni Hasan hoca)- Eveet sevgili öğrencilerim! Salgın nedeniyle on line olarak devam etmek zorunda kaldığımız ilk matematik dersine hoş geldiniz. Sizleri bu ekrandan da olsa görmek çok güzel. Önce bir yoklama yapalım. (Berke)- Gerek yok Hasan hocam! Ekranın sağ üst köşesine bakarsanız 18 izleyici yazıyor. Sınıf tam yani. (Mat. Ö)- Haa şeyy evet. Doğru. Aferin Berke! Şimdi siz lise son sınıf olduğunuz için üniversite sınavına yönelik problem çözeceğiz. Biraz da güncel durumdan yola çıkarak soru hazırladım. Evet soru şöyle; Ahmet ve Ayşe sevgilidirler. Korona salgını nedeniyle alınan tedbir kararları neticesinde Ahmet düne kadar sokağa çıkabilirken bugün çıkamıyor, Ayşe ise düne kadar sokağa çıkamazken bugün çıkabiliyor. (Aysel)- Oha! (M.Ö)- Aysel! Bu kadar hızlı çözmüş olman m...
Türkiyeli dişhekimlerinin ‘Titr’ sorunu

Türkiyeli dişhekimlerinin ‘Titr’ sorunu

Yazarlarımız
Türkiye’deki dişhekimlerinin pekçok sorunu vardır. Bunlardan biri de ‘Ttitr’dir. ‘Dt’ titrini ne Türkiye’de kullanabiliyorlar ne de Avrupa’da. Avrupa’da Türkiyeli dişhekimlerine akademi ünvanı verilmemekte ve bu hekimler bir nevi diskrimine edilmektedirler. Sevgili okurlarım bu yazımda meslektaşlarımın sorunlarını ele almaya çalışacağım. Türk diş hekimlerinin pek çok sorunu vardır. Bu sorunlardan önemli olan bir tanesi de diş Hekimlerinin akademik ünvanı yani titri. Ayrıca son zamanlarda Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelikle muayene hekimlerine getirilen zorluklar hakkında Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Hüseyin Tunç ve arkadaşları büyük mücadele veriyorlar. Diş hekimlerinin önemli sorunlarından birisi akademik tanıtımlarının yeterince yapılamaması. Tıp heki...
Erzurum’da Eğitim ve Gündeme Ait Röportaj

Erzurum’da Eğitim ve Gündeme Ait Röportaj

Yazarlarımız
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Ertaş diş çürüklerinin geçmiş yıllara oranla artış gösterdiğini, bunun sebebinin de kaba ve lifli yiyecekler yerine işlenmiş gıdaların tüketilmesi olduğunu belirtti. Ümit Ertaş. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, aynı zamanda başhekimi. O, yaptığı başarılı çene ameliyatlarıyla birçok hastanın umut kapısı olmuş bir doktor. Başarılı ameliyatları ile tanınan Prof. Dr. Ümit Ertaş hocamızla Diş Hastalıkları ve hem hastane hem de Diş Hekimliği olan fakültesi hakkında sohbet ettik. Erzurum’da en sık karşılaştığınız diş hastalıkları hangileri? Diş hastalıklarını istatistiksel olarak bütün vücut hastalıkları içerisinde sıralayacak olur isek, en yaygın görülen hastalıklardandır. Diş hastalıkları gruplandırı...
Dünya Engelliler Yılı röportajı

Dünya Engelliler Yılı röportajı

Yazarlarımız
Cumhuriyetimizin 80. yılını, Türk Dişhekimliğinin bilimsel kuruluşunun 95. yılını kutladığımız 17-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 19 Kasım Dünya Engeliler Günü icra ettiğimiz şu günlerde Türkiye’de sayıları 8 milyonu bulan; kimilerine göre engelli, kimilerine göre özürlü olarak isimlendirilen insanlarımızın ne yazık ki ne üniversitelerimiz, ne hastanelerimiz ne de serbest dişhekimlerimiz tarafından ağız ve diş sağılığı sorunlarına yeterli oranda eğilinmemiştir. Dentha Ajans olarak Türkiye’nin sağlık konusunda bu bilinmez yarasına çözüm bulmak amacıyla araştırma yaptık. Dünya literatüründe artık “disability ” yani “engelli” deyimi ile çağrılan bu insanlarımız için yapılanları ve yapılacakları aşağıda bulacaksınız. İlk olarak bu konuda görüşlerini aldığımız M.Ü. Dişhekimliği Fa...
İmplant tedavisinde ölçü materyalleri ve teknikleri

İmplant tedavisinde ölçü materyalleri ve teknikleri

Yazarlarımız
Diş implantları ile yapılan tedaviler cerrahi ve protetik iki aşamadan oluşmaktadır. Cerrahi uygulamalar sırasında komplikasyon olasılığı daha yüksek olduğundan, bu aşamayı gerçekleştiren hekimin teorik ve pratik bilgi birikiminin üst düzeyde olması gerekir. Bu sebeple ABD ve Avrupa ülkelerinde genellikle, implant tedavisi düşünülen olgular hekimleri tarafından implantasyon için bu konuda ihtisaslaşmış hekimlere yönlendirilmekte, protetik kısmı ise tekrar planlamayı yapan hekim gerçekleştirmektedir. Bu yayının amacı, ülkemizde de bu tip uygulamaların yaygınlaşmaya başlaması sebebiyle, pratisyen hekimlerin implant-üstü protetik tedavide yararlanabilecekleri ölçü maddeleri ve ölçü alma tekniklerini açıklamaktır. İmplant protezlerinde kullanılan ölçü malzemeleri Diş implantı uygulama...
Ektodermal Displazi Gurubu (ED)

Ektodermal Displazi Gurubu (ED)

Yazarlarımız
Ektodermal displazi (ED) ilk olarak 1792 yılında tanımlanmıştır, ED ektodermden gelişen iki veya daha fazla organın anormal gelişimi ile tanımlanan kalıtsal büyük ve kompleks rahatsızlıklar grubu olarak tanımlanmaktadır. İlk tanımlandığı yıldan günümüze kadar yaklaşık 200 civarında değişik patolojik klinik bulgular içeren ED çeşidi bulunmuş ve tanımlanmıştır. ED görülme sıklığı 10.000’de 1’den 100.000’de 1’e kadar değişen sıklıkta olduğu bildirilmiştir. ED’nin en sık bildirilen tipi; Hipohidrotik ektodermal displazi (HED), Christ-Siemens-Tourine sendromu Anhidrotik Ektodermal displazi gibi değişik isimler ile adlandırılan tipidir. ED vakalarında ektoderm orjinli organ ve dokuların etkilenmesinden dolayı; dişlerin olmaması veya sayıca az olması, konik dişler, kretlerin yeterli geli...