Cumartesi, Ocak 28Diş Hekimliğinde Türkiyenin Sesi
Shadow

Yazar: Prof. Dr. Tosun Tosun

İmplant tedavisinde ölçü materyalleri ve teknikleri

İmplant tedavisinde ölçü materyalleri ve teknikleri

Yazarlarımız
Diş implantları ile yapılan tedaviler cerrahi ve protetik iki aşamadan oluşmaktadır. Cerrahi uygulamalar sırasında komplikasyon olasılığı daha yüksek olduğundan, bu aşamayı gerçekleştiren hekimin teorik ve pratik bilgi birikiminin üst düzeyde olması gerekir. Bu sebeple ABD ve Avrupa ülkelerinde genellikle, implant tedavisi düşünülen olgular hekimleri tarafından implantasyon için bu konuda ihtisaslaşmış hekimlere yönlendirilmekte, protetik kısmı ise tekrar planlamayı yapan hekim gerçekleştirmektedir. Bu yayının amacı, ülkemizde de bu tip uygulamaların yaygınlaşmaya başlaması sebebiyle, pratisyen hekimlerin implant-üstü protetik tedavide yararlanabilecekleri ölçü maddeleri ve ölçü alma tekniklerini açıklamaktır. İmplant protezlerinde kullanılan ölçü malzemeleri Diş implantı uygulama...