Cumartesi, Ocak 28Diş Hekimliğinde Türkiyenin Sesi
Shadow

Yazar: Mehmet ATASEVER Sağlık Yöneticisi / Akademisyen

Erzurum doğumlu. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. Muhasebe-Finans alanında doktora dersleri aldı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde memuriyet hayatına başladı. 1998 - 2002 yılları arasında Türkiye Vakıflar Bankasında mali analist, 2002 - 2004 yılları arasında da Atatürk Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2004 Yılında Erzurum Sağlık Müdür Yardımcılığı ve Hastane Müdürlüğü, 2005-2006 Yılları arasında Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2006- 2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Atasever, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde finansal yönetim sisteminin kurulması, Global bütçe uygulaması, aile hekimliği sistemi, hava ambulans sistemi, kamu sağlık harcamalarının belirlemesi ve izlenmesi, Sağlık Bakanlığı teşkilat yasasının yenilenmesi, Kamu Hastane Birliklerinin kurulması gibi Türkiye sağlık sistemi açısından oldukça önemli projelerde yer aldı. Nisan 2016-Nisan 2020 tarihlerinde Kamu İhale Kurumu Üyesi olarak görev yapan Atasever; Türkiye Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde de dersler vermektedir. Mehmet ATASEVER’in Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi, Türkiye İlaç Sektörü Analizi, Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri, Sağlık Almanak 2002-2019, Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri: Tespit ve Öneriler, Türkiye Tıbbi Cihaz Sektör Analizi, Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi, Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları Yönetimi, Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu (2003 - 2018 Dönemi), Şehir Hastaneleri Araştırması, Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Satınalma, Tedarik Zinciri, Lojistik, Stok, Depo ve Taşınır Yönetimi, 2002-2019 Dönemi Türkiye İlaç Sektörü Analizi ve 2023 Vizyonu, Türkiye Sağlık Sistemi. başta olmak üzere sağlık sektörü ile ilgili yayımlanmış birçok kaynak kitap, ulusal ve uluslararası makale, analiz ve araştırmaları bulunmaktadır. www.mehmetatasever.org isimli internet sitesi bulunmaktadır. Mehmet ATASEVER Uzmanlık Alanları ; Türkiye Sağlık Sistemi, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamaları, Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması ve Geri Ödemesi Kamu İhale Mevzuatı ve Tıbbi Tedarik Yönetimi, Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği, Tıbbi Cihaz ve İlaç Sektörü, Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri Yönetimi ve Finansmanı, Sağlık Hizmet Sunumu ve Sağlık Turizmi, Sağlık Yatırımları ve Fizibilite Muhasebe, Mali Analiz ve Finansal Yönetim, Stratejik Planlama ve Yönetim Sağlık Hizmet Alımları (Laboratuvar ve Görüntüleme Vb.)
Sanayileşme İcra Komitesi Kurulmasından, Sağlık Sektörü Umutlu

Sanayileşme İcra Komitesi Kurulmasından, Sağlık Sektörü Umutlu

Yazarlarımız
Sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin artırılması için son yıllarda önemli çalışmalar yapılmış ve konu ile ilgili mevzuatlar ve yapılar oluşturulmuştur.   Sağlık sektörü; bilindiği üzere Türkiye’nin en önemli cari açık kalemlerinden, birisidir. Bu olumsuzluğun düzeltilmesi ve sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin artırılması için son yıllarda önemli çalışmalar yapılmış ve konu ile ilgili mevzuatlar ve yapılar oluşturulmuştur. Onbirinci Kalkınma Planında, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak temel amaç olarak belirlenerek biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlar başta olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında ülkemizde gerekl...
Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Gelişimi ve Eğitim

Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Gelişimi ve Eğitim

Yazarlarımız
Ülkemizde sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin son yıllardaki gelişimi ile beraber vatandaşın sağlık hizmetlerinden memnuniyetine katkısı gözle görülür bir şekilde hissedilmektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bu noktaya gelmesinde sağlık personelinin payı en üst düzeydedir. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetleri birçok Avrupa ülkesinden bile daha iyi düzeydedir. Bugün, birçok merkez ve hastanede sosyal güvenlik kapsamında olan tüm vatandaşlara katılım payı olmadan veya cüzi bir miktarla, diş hekimliği ile ilgili tüm muayene ve girişimsel işlemlere ilişkin hizmetler verilmektedir. Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinin Gelişimi Türk Diş Hekimliği Tarihi, uzun yıllar Türk Tıp Tarihi içinde bir bölüm olarak ele alınmıştır. Ancak cerrahi bir sanat alanı olan diş hekimliğinin, 19. yüzyı...