AzOMFS  ETKİN DERNEK ÜNVANINI  KANITLADI. ‘’TÜRK’’  ÜNVANLI TAOMS’UN SUNUMLARI BÜYÜK İLGİ ODAĞI OLDU.

AzOMFS ETKİN DERNEK ÜNVANINI KANITLADI. ‘’TÜRK’’ ÜNVANLI TAOMS’UN SUNUMLARI BÜYÜK İLGİ ODAĞI OLDU.

Azerbaycan Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Derneği (AzOMFS) ve Düzenleme Komitesinin 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakü, Azerbaycan’da düzenlenen 2. AzOMFS Uluslararası Kongresi başarı ile sonuçlandı.
Üç gün süren Bilimsel Programda genel oturumlara değişik ülkelerden gelen birçok delege katıldı. Kongrede tartışılan oral ve maksillofasiyal cerrahinin bilimsel sunularına diş hekimlerinin ilgisi yanında, plastik cerrahlar, onkologlar, kulak burun boğaz uzmanları, göz doktorları, beyin cerrahları gibi alanla alakalı hekimlerinde ilgisini çektiği saptandı.
Poster sunumlarının ücretsiz oluşu, ustalık isteyen bölümlerin ayrı tutulması, ultra modern bir mekan olan Kongre Merkezinin LED monitörlerle donanımı,3500 kişiye hitap eden çok fonksiyonlu salonları ile göz dolduran Azerbaycan Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Derneği etkin bir dernek oluğunu ispatlarken; kongrenin ayrıca sosyal programları da kültür ve tarih kardeş şehir Bakü de katılımcılarda iz bıraktı.
Uluslararası forumlar arasında organizasyonel ve bilimsel düzeyde düzenleme iyi kapasitesine sahip önemli bir etkinlik olarak kabul edilen Azerbaycan 2. AzOMFS kongresine Türkiye den TBMM onaylı TÜRK ünvanı almış olan tek meslek kuruluşu olarak Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği ( TAOMS ) katıldı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi TAOMS Başkanı Prof.Dr.Mustafa Sancar Ataç’ı Bakü Kongre dönüşü gazetemiz arayarak kendisinden hem derneği tanıtmasını istedik hem de Bakü kongre çalışmaları hakkında bilgi aldık. Prof. Ataç konu hakkında şunları söyledi:
‘’ 13 kurucu üyesi ile 1985 yılında “Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (STOMATOLOJİ) Derneği” adı altında akademik bir organizasyon olarak çalışma hayatına başlayan derneğimiz bugünkü adı olan “Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği” (uluslararsı adı ile Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, ingilizce kısaltması TAOMS) adını 1994 yılında yapılan Genel Kurul çalışmaları sırasında ; 20.yüzyılda dünyadaki bilimsel yöneliş doğrultusunda “ Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği ” olarak değiştirilmesi yönünde çıkan karar doğrultusunda almıştır. Merkezi Ankara’da bulunan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’mizin adında “ TÜRK “ kelimesinin kullanılması 2908 sayılı kanunun 65. Maddesine göre T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile 06.08.1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) ve European Association of Cranio- Maxillofacial Surgeons (EACMFS), International College for Maxillofacial Surgery (ICMFS) derneklerinin üyeliğine kabul edilerek bugün ülkemizdeki neredeyse bin çene cerrah üyesi bulunan ulusal ve uluslararası bilinirliği olan bir dernek haline gelmiştir.

29 uluslar arası kongre ve çok sayıda ulusal sempozyum düzenleyen derneğimiz ayrıca İkisi İzmir, üçü Ankara, ikisi İstanbul, Akçakoca, Sivas, Isparta, ikisi Erzurum, Adana da olmak üzere toplam 13 bilimsel sempozyum düzenleyerek ülke genelinde bilimsel faaliyetlerini yaygınlaştırmıştır.. Bakü’ de gerçekleşen 2. Uluslararası Azerbaycan Oral ve Maksilloıfasiyal Cerrahi Derneği kongresine bilimsel konuşmalar yapmak üzere derneğimiz adına yönetim kurulundan Prof Dr Ümit Ertaş “maksillofasiyal travmatoloji acilleri”, Prof Dr Sırmahan Çakarer “TME allopalstik materyalleri”, Prof Dr Emre Benlidayı “Pierre robin sendromu’’ ile yeni doğan bebeklerde ‘’Mandibular Distraksiyon Osteogenezisi”, Doç Dr Erol Cansız ”OSAS ve ortognatik cerrahi”, ben şahsım olarak üç konuda “ aşırı rezorbe çenelerde cerrahi stratejiler, çene eklemi ankilozunda eklem protezleri ve yüz geriliği olan hastalarda malar projeksiyon” sunumlar ve kongrenin pek çok oturumunda bilimsel başkanlıklar gerçekleştirdik ve sunumlarımız ile branşımız olan oral ve maksillofasiyal cerrahiyi ülkemizde ne kadar yüksek bir düzeyde uyguladığımızı uluslararası arenada paylaşmış olduk. Bu çerçevede Antalya kongremizin de tanıtımını yaptık. Onları 17 – 21 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceğimiz 30.ncu uluslarası bilimsel kongremize davet ettik, bu kongremizde yine her yıl olduğu gibi Avrupa Kraniyo Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, AO CMF, Uluslararası Maksillofasiyal Cerrahlar Koleji gibi uluslarası maksillofasiyal cerrahi kuruluşları özel oturumlar gerçekleştirecek. Genç meslektaşlarımızın geleneksel 5. Genç TAOMS oturumunda konuşmaları olacak ve pek çok kurs gerçekleştirilecek. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına yakışır bir kongre gerçekleştireceğiz.’’ Dedi Prof Ataç sözlerinde şöyle devam etti: ‘’Bizler artık şunun farkındayız uğraştığımız alan bulunduğumuz coğrafya ile cok ilişkili. Savaşlar yaralanmalar, olası organ kayıpları bunların cerrahi müdahaleleri ve kullanılacak olan tıbbi malzemeler sanayi destekli üç boyutlu üretimler vidasından tutun da özel tasarımına kadar tüm materyallere çok ihtiyaç olacağı aşikar. Hatta bizim bu alandaki çalışmalarımızda hem ülke genelinde diğer ilgili branş hekimleri ile koordineli multisipliner çalışmalarla hazırlıklı olmamız gerektiğini göstermekte, hem de zaten var olan ilişkilerimizi devlet destekli sanayi işbirliği destekli üretimlerle güçlendirmeli, teknoparklarımızda bu sahaya ait gençlerimize yer açmamız gerekmektedir. Peki bu yeterli mi? Tabii ki değil bu çalışmalara yurt dışı meslektaşlarımızı ve kurumsal yapıları da katmalıyız. Azerbaycanda gerçekleştirilen son kongre de buna en güzel örnektir. Yani demek istediğim konu şu; biz her zeminde birbirimize destek veren yardım eden ve paylaşan iki dost kardeş ülke insanlarıyız bunun bir diğer izahı şu; aile gibiyiz tabi ki bunu ülke imkanlarını birleştirerek daha da ileri götürmek istiyoruz.’’

Bakü de yapılan 2.AzOMFS kongresine davetli konuşmacı olarak katılan bir diğer bilim insanı Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve TAOMS Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr.M. Emre Benlidayı oldu. Kongrede yaptığı bilimsel sunumu ile katılımcılardan oldukça ilgi görmesi üzerine Prof.Benlidayı’yı da gazetemiz arayarak kongrede yapmış olduğu sunuya neden ilgi gösterildiğini sorduk. Prof. Benlidayı gazetemize şu açıklamayı yaparak sunumu hakkında bilgi verdi :
‘’ Bilindiği üzere Pierre Robin Sendromlu bebeklerde anomali şeklinde alt çenenin gelişimi yetersiz olmaktadır. Alt çenenin yeterince gelişmemesinden dolayı bebeğin hava yolunda daralma meydana gelmektedir. Bunun neticesinde bebekte solunum zorluğu ve/veya beslenme zorluğu ortaya çıkmaktadır. Bebeğin solunum ve beslenme gibi yaşamsal fonksiyonlarını etkileyen bu durum karşısında, yenidoğan yoğun bakım merkezinde trakeostomi dediğimiz işlem ya da entübasyon yolu ile bebeğin yaşama tutunması sağlanmaktadır. Kısa dönemde bu yöntemler bebeği hayatta tutmak için yeterli olsa da uzun dönemde başarısız olmakta, ne yazık ki bebek hayatını kaybetmekte veya birçok komplikasyonları beraberinde getirmektedir. Bu yöntemlere alternatif olarak, daha kalıcı ve kesin çözüm için biz çene cerrahisi ekibi olarak bu bebeklere alt çene ilerletme ameliyatı (Distraksiyon osteogenezis) uygulamaktayız. Bunlar ülkemizde ve hatta dünyada çok az sayıda merkezde gerçekleştirilen komplike ve multidisipliner yaklaşım gerektiren ameliyatlardır. Biz de çene cerrahisi olarak bu tür bebeklerde yeni doğan uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı, çocuk kardiyoloji uzmanı ve KBB uzmanı gibi branşa ait hekimlerle multidisipliner çalışıyoruz. Birlikte vakayı değerlendiriyoruz. Bu hastalarda alt çeneyi öne doğru ilerletmek için “distraktör” adını verdiğimiz aygıtlar kullanılmaktadır. Dünyada belirli ithal firmalar tarafından satışı gerçekleştirilen bu aygıtlar hasta yakınlarının karşılayamayacağı kadar yüksek, astronomik fiyatlara satılmakta, bu ameliyata ihtiyacı olan hastaların ameliyatları finansal nedenlerle gerçekleştirilememekte ve bu yüzden belki de birçok bebek hayatını kaybetmektedir. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünyada karşımıza çıkan önemli bir engeldir. Buna alternatif olarak bu hastalar için özel olarak tasarladığım, patent başvurusunda bulunduğum ve yerli sanayinin desteği ile üretilen distraktörleri kullanmaktayım. Böylece bebek hastanın ailesi maliyeti karşılayabilmekte, bebek trakeostomiden ya da entübasyondan kurtulmakta ve hayata tutunabilmektedir. Azerbaycan Bakü 2.AzOMFS Kongresi’nde uluslararası platformda bu vakaları sunma fırsatı buldum.
Kongredeki sunumumda hem tasarladığım ürünü hem de ameliyat tecrübelerimizi, ekiplerimizi anlatınca kongrede büyük ilgi gördü. Bunun üzerine Avrupa başta olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinden katılım gösteren meslektaşlarımızdan bu ameliyatlarla ilgili davetler almak beni çok mutlu etti. Bunu ilk kez uluslararası platformda sunmama vesile olan Prof.Dr.Mustafa Sancar Ataç hocama ve TAOMS deki diğer hocalarıma desteklerinden dolayı minnettarım. Ayrıca bu ameliyatlar sırasında bana destek olan KBB uzmanı Dr.Turgay Türkmen, asistanım Ferihan Şen ve tüm ameliyat ekibine, yenidoğan uzmanı Prof.Dr.Nejat Narlı ve ekibine, distraktör tasarımında ve üretiminde bana yardımcı olan Zimed firmasına çok teşekkür ederim. Tabi ki başarımızdaki ortak gücümüz bilim ve bilimin paylaşılması hele bunun uluslararası arenada olması vatanımız ve milletimiz için bir değerdir. Bu önümüzdeki Kasım ayında Belarus’dan davet aldım orada da bu sendromdaki uygulamalarımızı anlatacağım. Umarım ülkemizde de bu konuya ait ilgili branş hekimleri, özellikle yenidoğan uzmanları distraktör uygulamalarımızdan haberdar olacaklardır. Burada basın yayın ve sosyal medya iletişiminin de çok büyük önemi var o nedenle beni arayıp habere ilgi duymanıza da ayrıca teşekkür ederim’’ dedi.

Kafkasya’nın bu en büyük kongre merkezinde sunum yapan ve gazetemize kongre hakkında bilgi veren Bakü kongresinin bir diğer bilimsel katılımcısı olan Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Maksillofasial Cerrahi Kliniği kurucusu ve bilfiil cerrahlığını yapan Prof.Dr.Ümit Ertaş da kongre hakkında ki fikirlerini şöyle ifade etti :
‘’ Azerbaycan daki sahada çalışan meslektaşlarımızla bu kongrede daha da yakınlaştık.Tek millet iki devlet anlayışımız bu sahada tezahür etti.Ben Erzurum da Doğu Anadolunun tüm hastalarına cevap veren bir coğrafyadan gelen her türlü hastaya bakıyorum. Kanser vakaları,trafik kazaları, askeri patlamalardan dolayı gelen kafa çene yüz travmaları gibi birçok vakalarla karşılaşıyoruz.Geçtiğimiz aylarda bir kurt saldırısına uğrayan hasta vardı.özellikli bir hasta idi hatta siz de gazetenizde haber yaptınız ben o vakayı sunumumda anlattım.Bu tür vaka etkileşimleri ülkelerin özelliklerini de ortaya çıkarıyor. Kıtaların kavşağında yer alan Azerbaycan açık, laik, güvenli ülke konumu uluslararası ulaşım merkezi olan havalimanı ile bu tür etkinliklerin Türkiye ile çok sık olmasına açık bir ülke.Bu etkinliklere katılmak isteyenler için kolaylıklar var. Niyetimiz katılımımızla bilim ve yaratıcılık alanında kıtalararası sınırları aşmak, “İşbirliğinin Sınırlarını Genişletme” arzumuzu ortak Kardeş dost Azerbaycan ile gelecek nesillerin önünü açmaktır. Bu etkinlikle Avrupa ve Asya’nın yanı sıra dünyanın dört bir yanından bilim insanlarına çalışmalarımızı anlatıyoruz.İnşallah amacım Erzurum da Palandökende de vakalarımızı anlatacak etkinlikler gerçekleştirmek’’ dedi.
Gazetemiz bu büyük organizasyon ile bilimsel kongrelerdeki etkisi ile tanınan Azerbaycan Çene Cerrahisi Derneği’nin diğer yönlerini de araştırdı ve iyilik yarışmasında da kendi çapında etkisini göstermiş bir sosyal dernek olduğunu saptadı.
Örneğin dernek Türkiye de yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinde 5.500 Dolar nakti yardım ile depremzedelere insani desteğini göstermiş; Ukrayna Rusya savaşında ise Ukrayna Kraniyomaksillofasiyal Cerrahlar Derneği ile iletişime geçerek bu aşamada yüzdeki ateşli silah yaralarının tedavisinde osteosentez operasyonlarının gerçekleştirilmesi için özel alet ve malzemelere ihtiyaç duyulduğunu öğrenerek Ukrayna ya insani yardım desteği örneğini sergilemişti.
Bakü de popüler turizm destinasyonu ile desteklenen ve başarı ile sonuçlanan 2023 yılı 2. AzOMFS Uluslararası Kongresi kurumsal yapısı geçtiğimiz 1-5 Mayıs 2023 tarihinde Maldivler de yapılan Dünya Maksillofasiyal Cerrahi Kongresi (İCMFS)’ de bulumuş ; AzOMFS Başkanı Prof. Cengiz Rahimov yardımcılığa seçileek 2025 yılında 33. cü ICMFS Kongresi’nin yapılacağı yer olarak da yine Bakü şehrinde karar kılınmıştı.

 

2017 yılında bir grup önde gelen çene yüz cerrahı tarafından kurulan ve başkanlığına Azerbaycan Tıp Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı başkanı Profesör Dr.Cengiz Rahimov’un Cemiyetin Başkanı seçilmesi ile uluslararası çalışmalarını yoğunlaştıran AzOMFS’nin aktif üye sayısı günümüzde 300 kişiye ulaşmış; bunların 6’sı bilim doktoru ve 30’dan fazla tıp bilimleri adayı üyesi, 60’ı aktif çene cerrahı olarak bulunması; onursal ve yardımcı üyelerinin yanı sıra bursiyer ve öğrencilerin de istihdamını sağlaması onun etkin dernek statüsünde olmasını sağlayan bir neden olurken AzOMFS üyelerinin aynı zamanda IAOMS, EACMFS, ICMFS vb. kurumlarda üyeliğinin olması kıtalararası etkin dernek ünvanı sağlayan bir diğer neden olmakta.
( DENTHA AJANS İstanbul /BAKÜ -HABER-DENTALGAZETE işbirliği ile 26/10/2023 -Özel Röp-Haber Statüsünde hazırlanmıştır. İktibas Hakkı Özel izne Tabidir. Kısmen yada tamamen alıntı yapılamaz.www.dentalgazete.com kaynak gösterilerek kullanılabilir)

Yazar Hakkında

Share