TABİP-SEN   BİR İLKİ BAŞARDI KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖRÜ  ÇALIŞTAYDA  BİR ARAYA GETİRDİ

TABİP-SEN BİR İLKİ BAŞARDI KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYDA BİR ARAYA GETİRDİ

Hekimlerin sorunlarını gündeme getirmeyi amaçlayan ve 17 Ocak 2022’de kurularak sendika dünyasında yerini alan Tabip-Sen kuruluşunun daha ilk yılında geniş yelpazde çalışan tıp hekimi,diş hekimi, sağlık hukuku çalışanları, kamu yöneticileri, akademisyenler,başhekimler ve diğer sağlık camiasını bir araya getirerek ilgi çeken bir çalıştay gerçekleştirdi.
Dental Gazete Genel Yayın Yönetmeni Dişhekimi Metin Gürsan Çalıştaya özel sektör klinik sahibi olarak katıldı. Dişhekimliği sorunlarının görüşüldüğü 7 nolu masaya davet edilen Gazetemizin Genel Yayın Müdürünün önerileri sonuç bildirgesinde yer alan 10 madde arasına girdi.
Tam adı “Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası” olan Tabip-Sen Genel Başkanı Ahmet Erçek iki ayrı mesleğe sahip.Doktor ve hukukçu olmanın verdiği iki avantaj ile Tabip-Sen Sendikası Başkanlığı yapan Ahmet Erçek çalıştay öncesi Genel Yayın Yönetmenimiz Dişhekimi Metin Gürsan’a sendika hakkında açıklamalarda bulundu.
Birçok sağlık sendikası varken neden Tabip-Sen’i kurduğu hakkında ki soruya ise şu açıklamayı yaptı: Başkan Erçek kendisinin ilk önce Sağlık Sen’e üye olduğunu daha sonra Türk Sağlık-Sen‘e geçtiğini ancak oralarda misafir gibi kaldıklarını söz sahibi olamadıklarını ve sendika yöneticilerinin hekimlere yapılan zam esnasında diğer sağlık çalışanlarına da bu zammın yapılmasını istemeleri esnasında yanlış tutumlardan sonra bu sendikayı kurmaya karar verdiğini ve arkadaşları ile karar alarak kurduklarını akabinde bir yıl dolmamasına rağmen 5000 e yakın üyeye ulaştıklarını söyledi. ilk çalıştayı da bir yıl dahi dolmadan büyük bir heyecan ile yaptıklarını ve yönetime dişhekimi bayan başkan yardımcısı alarak sendikada dişhekimlerinden oluşan güç birliği ile sorunları çözeceklerini söyledi.

Sendika Başkanı Ahmet Ercek ve 7 no lu masa dişhekimleri ile Koordinatör Gülden Çağılcı
Sendika Başkanı Ahmet Ercek ve 7 no lu masa dişhekimleri ile Koordinatör Gülden Çağılcı

Özel sektör ve ADSM hekimleri ile Üniversitelerden akademisyen ve kamunun diğer birimlerinde aktif çalışan yurt içinden çeşitli illerden dişhekimlerini bu çalıştaya davet ettiklerini, bu nedenle bir araya gelen dişhekimliğinin ilgililerinin ortak görüşü ile karar alınmasına son derece önem verdiklerini anlattı.
28 ve 29 Ocak 2023 günleri iki gün şeklinde Grand Cevahir Otelde İstanbul’da gerçekleşen çalıştayın 1.günü hekimlerin kamuda en büyük sorunlarının yaşandığı 1. Basamak sağlık hizmetleri konu başlığı 1 no lu masada; 2.nci ve 3.ncü Basamak sağlık hizmetleri 3 nolu masada konuşuldu.Hekimlik İtibarı ve Hekimlik Uygulamalarında Etiğin Yeniden Keşfi, Sağlık Hukuku,Sağlıkta Şiddet,Sağlık Yönetimi ve Sağlık Politikaları, Diş Hekimliği sorunları ve Kurum Hekimliği (7 no lu masa) konuşuldu.
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Geri Ödeme Yöntemleri Hekimlerin Mali ve Sosyal Hakları , Özel Hekimlik-Muayenehane hekimliği sorunları ise Vakıf Üniversitelerinden akademisyenlerin de katılması ile ele alındı.
Çalıştayın İkinci günü dişhekimliğine ait alınan ve 10 madde ile sınırlı tutulan kararların okunması 7 no lu masanın moderatörü tarafından yapıldı.Bağcılar ADSM Dişhekimi ve Tabip-Sen Genel Başkan Yardımcısı Göknur Sena Dursun’un yaptığı sonuç bildirgesinin ana başlıkları ise şunlar:
1- DİŞ HEKİMLERİNİN MESLEKİ PROBLEMLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜLEMEMESİ VE YETERLİ TEMSİLİN OLMAMASI
2- MHRS SAYISININ ÇOKLUĞU VE MHRS MUAYENE SÜRESİNİN YETERSİZ OLMASI
3- KLİNİK PERSONEL YETERSİZLİĞİ
4- PERFORMANS SİSTEMİNDEKİ ADALETSİZLİKLER
5- PROTEZ LABORATUVARININ VE KULLANILAN SARF MALZEMENİN KALİTESİZLİĞİ
6- KURUM HEKİMLİĞİNDE ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAN ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI ADALETSİZLİĞİ
7- DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTE SAYISININ VE KONTENJANLARININ AŞIRI ARTMASI
8- DİŞ HEKİMLİĞİNDE DOKTORA VE 4., 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLERİ
9- KAMUDAKİ UZMAN DİŞ HEKİMİ EKSİKLİĞİ
10-AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ
Sağlık ve sosyal hizmet kolunda 50’den fazla sendikanın olduğu ve kıyasıya üye artırmanın adeta yarıştığı ortamda dişhekimliğine çok önem vererek ortaya çıkan çiçeği burnunda sendikanın (Tabip-Sen) sonuç bildirgelerinden alacağı mesafe ve ortaya koyacağı devamlılıktaki kararlılık ise oldukça merakla beklenmekte. ( Dentha Haber İstanbul 29.01.2023 )

Yazar Hakkında

Share