MESLEK  SORUNLARI   SEMPOZYUMU BİTTİ..ÇALIŞTAY  SONUÇLARI YAYINLANDI

MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU BİTTİ..ÇALIŞTAY SONUÇLARI YAYINLANDI

“Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği” Çalıştayının içinde yer alan kısa adı MSS olan Meslek Sorunları Sempozyumu Türk Dişhekimleri Birliği’ne bağlı oda başkanları katılımıyla İstanbul Harbiye deki Crowne Plaza Hotel de 5-6 Eylül 2022 günlerinde gerçekleşti.
Dişhekimliğinde Eğitim, İstihdam ve İnsan Gücü Planlaması, Dişhekimliğinde Reklam vb (Tanıtımın Sınırları) Sağlık Turizmi, Dişhekimliği Çalışma Alanları ile Özlük Hakları olmak üzere beş grup olarak organize edilen çalıştayda son yıllarda sayısı artan fakültelerde eğitim veren doktoralı ana bilim dalı başkanı personelin en azından doçent olması gerektiği, yeni diş hekimliği fakültesi açılmaması, var olan kontenjanların dondurulması ve sonrasında ihtiyaç ve talebe göre kontenjanların revize edilmesi kayda geçirildi.
Mezuniyet sonrası sürekli eğitimin de zorunlu olmasının önerildiği çalıştayda bu konuda TDB nin öncü rol üstlenerek, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışabileceğine atıf yapıldı.


DİŞ HEKİMİ AĞIZ DOKTORU OLARAK ANILMALI
Sadece diş hekimlerinin değil, diğer sağlık personelinin de SÜREKLİ eğitim kapsamına alınmasını öneren çalıştayda diş hekimliğinin ilk yıllarında verilen temel tıp eğitimi derslerinin içeriğinin tüm vücudu kapsayacak yönde ve lisans eğitiminde öğrencinin araştırmacı kimliğinin geliştirilmesine yönelik olması gerektiğini; bunun için de gerekli araştırma ortamının sağlanmasının önemli olduğu vurgulndı. Sonuçta insan vücudunda genel sağlık içinde Oral Sağlık ilişkisinin iyi anlaşılması açısından,

‘’Meslekler Arası Eğitimin Önemsenmesi ve Diş Hekiminin Ağız Doktoru Şeklinde Tanımlanması Gerekmektedir ‘’ dendi.

Son yıllarda dijital medyanın alıp başını sorumsuzca gelişmesi ve yeni diş hekimi jenerasyonun adeta bu mecrada yanlış mecralarda yanlış hedefler peşinde boy göstermesinden yakınan oda başkanları kendi aralarında ihtilafa düşselerde TDB çatısı altında tek yaptırımda karar kıldılar.Örneğin Eskişehir Dişhekimleri Odasının temsilcileri bilbord ilanına gerekçeli olarak açılış vb durumlarda olumlu bakılabileceğini savunurken Kocaeli gibi odalarda bunu aksi görüşü ileri sürerek ortak hareket için TDB yönergesinde kararı önerdi ve önerisi olumlu bulundu.

Çalıştay Raporunun değerlendirilmesi TDB Başkanı Dişhekimi Tarık İşmen  Moderatörlüğünde gerçekleşti.
Çalıştay Raporunun değerlendirilmesi TDB Başkanı Dişhekimi Tarık İşmen Moderatörlüğünde gerçekleşti.

TDB Başkanı Dişhekimi Tarık İşmen’in moderatörlüğünü ve kapanış konuşmasını yaptığı son günde TDB’nin Sağlık Bakanlığı ile birlikte oluşturacağı veri tabanlı bir web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi gibi platformlardan hastaların klinikleri şeffaf olarak görmesi, bilgi edinmesi, iletişim kurmasının

sağlanabileceği bir Sağlık Turizmi ortamının daha efektif oluşacağını;
Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliğinin uygulamada mevcut yasa ve tüzüklerle uyuşmayan yönlerinin giderilebileceğinin altı da çizildi. ( MSS Sempozyumu – Dental Gazete Harbiye / İstanbul 07.Eylül 2022)
( Sonuç bildirgesinin tamamı için tıklayınız)

Yazar Hakkında

Share