SAĞLIK-DER 2022 RAPORU SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINA SUNULDU.RAPORDA DİŞ SAĞLIĞI SORUN VE ÖNERİLERİDE VAR.

SAĞLIK-DER 2022 RAPORU SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINA SUNULDU.RAPORDA DİŞ SAĞLIĞI SORUN VE ÖNERİLERİDE VAR.

Sağlık çalışanları tarafından kurulmuş ve ülkemizde sağlık alanında önde gelen sivil toplum kuruluşları (STK)dan olan, 31 yıl aralıksız hayatına devam eden Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (SAĞLIK-DER), 50’den fazla şube ve temsilciliği ile ülke genelinde 12.000 üyesi olan bir yapı haline gelmiş; bu yapı Türkiye’nin şu an ki yürütülen sağlık sistemine sunduğu projeleri ile katkı sağlamış ve projeleri kullanımda olan örnek bir yapı olmuştur. Örneğin ‘’tütün mamullerinin önlenmesiyle ilgili kanun teklifi’’ni Sağlık-Der ilgilileri sunmuş, bugün 110 ülkede STK ‘lar ile Dünya İslam Sağlık Birliği (WİHU) ni kuran bir dernek haline gelmiştir.
SAĞLIK-DER’in geçtiğimiz aylarda yayınlanan 2022 Sağlık Raporu ise ülke çapında ilgi ile karşılanmış, çeşitli görüşmelerle bu rapor şubelerdeki yetkililerle rapora ait makamlara takdim edilmekte.
Uzm.Dr. Kasım SEZEN de ‘’2022 Türkiye Sağlık Raporu’’nu Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin AYDIN’a Ankara da Sağlık – Der Genel Başkanı olarak sundu.
Prof.Aydın gerçekleşen görüşmede ‘Sağlık-Der’i Türkiye de İlklere imza atan, sağlık camiasındaki sorunları dile getiren, çözümleri noktasında da çok yönlü ve etkili çalışmaları olan’ bir sivil toplum kuruluşu olarak yakından tanıdığını ve takip ettiğini ve öncü bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Sağlık – Der’den duyduğu memnuniyeti övgü dolu sözler ile dile getirdi.
Bakan Yardımcısı Aydın kendisine sunulan 2022 Türkiye Sağlık Raporu’nun kısa bir özetini de ilgi ile dinledi. Sunum yapan Sağlık- Der Genel Başkanı Dr. Kasım SEZEN özellikle Malpraktis yasası, SUT fiyatlarının günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirilmesi olmak üzere Sağlık Çalışanlarının özlük ve diğer sorunlarının çözümleri ile ilgili geniş bir yelpazede sorunları anlattı.
İlgili raporda dişhekimliği sorunlarına da yer ayrılmış, sorunların çözümü üzerinde öneriler de rapora eklenmişti.
Hükümet nezdinde ve Bakanlıktan sorunların çözümü için yardım talep eden Dr.Sezen görüşmenin güzel bir şekilde tamamlandığını ifade etti.
YAŞLI BAKIM İŞLERİ ARTIK SINAVLA STANDARTA BAĞLANIYOR
Diğer yandan ülkemizde ortalama yaşlı popülasyonunun giderek artmakta olması; buna paralel olarak yaşlı bakımı hizmetlerine olan talebin de gün geçtikçe artması; aynı şekilde nüfus artışı ve artan bilinçlenmeyle engelli bakımı hizmetlerinde de benzer bir talep artışının gözlemlenmesi, bu işleri yapan kişilere talebin artışı, kalifiye olmayan ve işin gerektirdiği kimi zaman hayati derecede önemli bilgi, beceri, tutum ve davranışlara haiz olmayan kişilerin ‘’yaşlı bakım elemanı’’ olarak sektöre girmesine sebep olmuş; neredeyse her gün medyada birçok mağduriyet ve istismar haberlerinin duyulması SAĞLIK-DER’i harekete geçirmiş ve bünyesinde sınav ve belgelendirme merkezi kurulması yönünde sektörün ihtiyacı olduğu kalifiye ve belgeli işgücünün oluşturulması konusunda önemli bir rol oynayacak ve böylelikle toplum sağlığına önemli bir katkı sağlanacak ve yaşanan istismarlara bir nebze de olsa çözüm getirecek olan projeyi hayata geçirmiştir.
Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (SAĞLIK-DER), yetkilileri derneğin VOC-Test Merkezleri III Hibe Programı kapsamında bir hibe projesi yürütmeye hak kazanmış olduğunu açıkladılar.Bu hibe programının temel amacının ise MYK sistemi bünyesinde sınav ve mesleki belgelendirme yapan özel kuruluşların sayısını ve kapasitesini arttırmak olduğu ifade edildi.
Söz konusu hibe programının Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ÇSGB) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) iş birliğinde yürütülmekte olduğu, programın finansmanının ise AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin fonlarıyla yapılmakta olduğu yapılan açıklamalar arasında.

SAĞLIK-DER ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM SEKTÖR RAPORU

(Haber: Dentha Ajans / 08.05.2022 – Ankara )

Yazar Hakkında

Share