ANKET KORKUTTU..ANCAK ÇÖZÜM VAR

ANKET KORKUTTU..ANCAK ÇÖZÜM VAR

Türk Dişhekimliği Birliği (TDB ) Öğrenci Kolunun yaptığı geniş katılımlı anket sonuçları yeni mezun dişhekimlerinin işsizlikle karşı karşıya olduğu gerçeğini açığa çıkardı.
Özellikle bir yıldır devam eden Covid19 salgını nedeni ile yeterli uygulamalı eğitimi almadan mezun olanlara ‘’ pandemi mezunu’’ ismi verilmesi öğrencinin mezuniyet sonrası iş bulmasını daha da zorlaştırıyor.
‘’Son 10 yıldır dişhekimliği eğitimi alanında insangücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına dişhekimliği fakülteleri açılmış ve öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır’’ diyen Türk Dişhekimliği Birliği (TDB ) nin yapısında bulunan Öğrenci Kolu geçtiğimiz ay bir anket yayınladı.
Geniş katılımlı yapılan bu ankete katılan öğrencilere pandemi döneminde YÖK’ün hızlı karar alabilme durumu sorulduğunda, öğrencilerin %57,3 ü YÖK‘ün karar almakta geciktiğini belirtmiş; yine pandemi döneminde kendi fakülte idarelerinin hızlı karar alabilme durumu sorulduğunda ise öğrencilerin %58,4 ü fakültelerinin karar almakta geciktiğini belirtmişler. Buradan anlaşılan şu ki hem YÖK hem de Fakülte Dekanlıklarındaki bu gecikmeler eğitime ve uygulamaya yansımış fakültelerinde temel tıp dersleri için laboratuvar bulunmadığı (ankete katılanların %44,7 si ), %45,5’ öğrenci fakültede preklinik ödevleri için gerekli ortamın sağlanmadığı ifade edilmiş, öğrencilerin 50.2 si internet desteğinin dahi yetersiz olduğunu belirtirken, TDB Yönetimi de bu anket sonucunda ‘’İfade ettiğimiz veriler değerlendirildiğinde bu ülkenin en zor ve en pahalı eğitimini alan gençlerimizin geleceği ucuz işgücü olmak ya da işsiz kalmak olmamalı’’ diyerek anket sonrası duyuru yayınladı.

TDB Başkan Vekili Dişhekimi Önder Taşan
TDB Başkan Vekili Dişhekimi Önder Taşan

Dental Gazete işsiz gençlerle ile alakalı olarak yaptığı araştırmada TDB Başkan Vekili Dişhekimi Önder Taşan’a ulaşarak konu ile alakalı görüşünü sordu. Konunun çözümünde Taşan’ın verdiği öneri ise oldukça ilgi çekti. Serbest çalışan dişhekimleri ile özellikle belli yetkinliği olan meslekte yaş alan ve hasta yoğunluğu olan tek başına çalışan hekimlerle bu istihdamın çözülebileceğini bildirdi.
Gazetemiz bir diğer araştırmasında çoklu hekimle çalışan kliniklerdeki durum tespit edildi. Kurumsal olan bu yerlerde yeni mezun hekimlerin sigortalı olarak çalışmakta olduğu gözlendi. Ancak yeni mezun bu diş hekimlerinin mutsuz olduğu saptanırken; yeni mezunun eksik ve uygulamasını okulda tam öğrenemediği her konuya eğilmek istediği iş yerinin ise kendisini para kazanmaya yönelik rutin işlere yönlendirdiği saptandı. TDB genelgesinin içinde yer alan tehlikenin bizzat sahada görüldüğü gazetemiz tarafından belirlenirken TDB nin ‘’Emeği çok ucuzlatılmış ve değersizleştirilmiş dişhekimleri ve çalışma biçiminin tümden işçileşmeye gittiği, piyasa koşullarının hüküm sürdüğü ‘’ iddiasının da yeni mezunları bekleyen bir gerçek olduğu böylece ortaya çıkmış oldu.
Tüm bu konuları konuştuğumuz geçmişte Trabzon Dişhekimleri Odası Başkanlığı da yapmış olan TDB Başkan Vekili Dişhekimi Önder Taşan konu ile alakalı olarak şunları söyledi: ‘’ 3500 yeni mezun dişhekimi var. Yeni mezunu tecrübeli dişhekimi muayenehanesine almak istiyor.Bu istihdam hem kendi işi açısından tecrübeli hekimi rahatlatır; hem de yeni mezun tecrübeli bir hekimin birebir yanında tecrübe kazanır ve yeni bilgilerini o muayenehanede uygular ve istihdam edilmiş olur. Bunun poliklinik tarzında çalışan yerlerde olması zordur..Bizim meslekte birebir temas olmazsa olmaz.O tür iş çoklu çalışan iş yerlerinin çalışma biçimi ise farklı.Biz bunu bildiride de belirttik. Ancak şu andaki yönetmenlik şirket olmayan tek muayenehane şeklinde çalışan dişhekimine bu imkanı vermiyor..yönetmenlik müsait değil.Tıbbi deontoloji tüzüğünün 43.maddesi gereği diş hekimleri yanında sigortalı diş hekimi çalıştıramaz.Mevcut yönetmenlik yeni mezuna git vergi kaydını yaptır diyor hekim çalıştığı cihazları faturalı satış gösterme durumunda.Bunlarda maalesef henüz değiştirilemedi.Uğraşımız bu alanda.TBMM de 5 dişhekimi milletvekili var. Deontoloji tüzüğünün 43.maddesi bakanlar kurulu kararı ile değiştirilirse yani diş hekiminin yanında diş hekimi sigortalı olarak çalışabilir denilirse bu işsiz 3500 diş hekiminin iş bulmalarını sağlar.’’ dedi.
Diğer taraftan Anayasanın 135.inci maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” statüsünde olan Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof.Dr. Atilla Ataç’ın Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanına yeni yönetmelik hakkında TDB nin görüşünü yazılı olarak verdiği öğrenildi. (Dentha Haber İstanbul 19.04.2021)

Yazar Hakkında

Share