Muaynehanelerde Işıklı Tabela Kullanımı

Muaynehanelerde Işıklı Tabela Kullanımı

28-29 Şubat 2020  Tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyinde varılan mutabakat üzerine; Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının “Muayenehaneler İçin” bölümünün 10.maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklenerek bundan sonra gelen maddelerin numaralarının değiştirilmesine, “Poliklinik ve Merkezler İçin” bölümünün 4.maddesinde değişiklik yapılmasına Merkez Yönetim Kurulumuzun 31.08.2020/01.09.2020 Tarihli toplantısında  karar verilmiş, bu değişiklikle Muayenehanelerin, mavi zemin üzerinde ortasında diş resmi bulunan beyaz ışığı geçirgen  ışıklı tabela ve  Ağız Diş Sağlığı Poliklinik ve Merkez tabelalarında  “dent ve dental” kelimelerinin  kullanımına imkan sağlanmıştı.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 31.08.2020/01.09.2020 tarihli kararında tabelaların TDB tarafından temin edilerek Odalar tarafından bedeli karşılığında dağıtılacağı ve bu maddenin 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilmişse de tek merkezden temin ve dağıtım işi ile gönderim ve montajdaki  kimi güçlükler de dikkate alınarak, Tabela Standartlarının 11.maddesi Merkez Yönetim Kurulumuzun 08.10.2020 tarihli toplantısında  görüşülerek aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre  zorunlu olmamakla beraber dileyen meslektaşlarımız, muayenehanenin konumuna göre ışıklı  tabelanın 50*70 ya da 25*35 boyutlarından herhangi birini,  bugünden itibaren kullanabileceklerdir.

Türk Dişhekimleri Birliği

***

TDB Merkez Yönetim Kurulunun  08.10.2020 Tarihli Kararı:

Muayenehanelerin dış cephesinde dış tabelaya yakın bir yerde; bir adet 50 x 70 cm veya 25×35 cm boyutlarında örneği aşağıda yer alan, mavi zemin üzerinde ortasında beyaz diş resmi bulunan beyaz ışığı geçirgen ışıklı tabela bulundurulabilir. Bu tabela iki yandan kolayca görülebilecek şekilde de asılabilir. Tabelanın ışığı, sağlık kuruluşunun açık olduğu ve faaliyet gösterdiği sürece yakılır.

Yazar Hakkında

Share