Dişhekimine  ” Covid Riskini Bilerek Çalışıyorum” İmzalatılmasına Tepki Geldi

Dişhekimine ” Covid Riskini Bilerek Çalışıyorum” İmzalatılmasına Tepki Geldi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında işverenin çalışana sağlamakla mecbur olduğu ortam şartlar ve işverenin yükümlülüklerinin açıkca belirtilmesine rağmen bazı özel diş sağlığı kurumlarında (poliklinik/merkez vb yerlerde) çalışan dişhekimlerine rızam dahilinde çalışıyorum şeklinde anlamsız bir belge imzalatılması çalışan statüsündeki dişhekimlerini rahatsız etti.
Bu duruma maruz kalan dişhekimleri Kamu Tüzel Kişilikli Yarı Resmi kurum olan ve 3224 sayılı yasa ile kurulan meslek birliğine durumu bildirdi.Genel merkezi Ankara’da olan Türk Diş Hekimleri Birliği de bildirimler üzerine bir duyuru yayınladı.
Birçok durumda olduğu gibi dişhekimliğine ait herhangibir yasal müeyyide yapmaya yetkileri elinden alınan birlik ( TDB ) kendisine başvurulan böyle önemli bir konuda da sadece ” Kamuoyuna Duyuru” yayınlamakla yetindi.
”Birliğimize iletilen yakınmalardan, sayıca az da olsa, bir kısım özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimi ve diğer personele “COVID-19’un risklerini biliyorum, bunu kabul ederek çalışıyorum, bu sebeple bir şey olursa kimse sorumlu değildir” şeklinde ifadeler içeren metinlerin imzalatılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır” şeklinde ifade edilen duyuru sonunda ”…meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.” ifadesi tepki çekti. COVİD19 Pandemisinde ağız içinden süprüntü alarak laboratuar tanısında ilk ve en önemli görevi sahada yapan dişhekimlerini bu durum oldukça rahatsız etti.Bu kadar ön saflarda olan meslek sahiplerinin savunmasının sadece kınama olamayacağı çalışanın el yazısıyla yazılmış veya noterden taahhüt edilmiş yazı hekimin elinden alınıyor ise burada sağlık ve güvenlik önlemlerinde bir zaafiyet olabileceği ihtimali olduğunun apacık kabul edildiği anlamının çıkacağı ifade edildi.Ayrıca yasada ‘sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması kamu düzenini ilgilendirir’ maddesi varken TDB hukukcularının dişhekimlerine imza attıran müesseseler hakkında harekete geçmesi beklenirken sadece duyuru yayınlanması hayretle karşılandı.( Dentha Haber/ İstanbul 18.06.2020)

 

ailevecalisma.gov.tr

Yazar Hakkında

Share