Kronik Hastalıklı Personele İdari İzin Verildi

Kronik Hastalıklı Personele İdari İzin Verildi

Pandemi sonrası ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’ acıklandı.2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girdi. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayıldı.İdari izinli sayılacak kamu çalışanlarında aranacak kronik hastalıklar listesi yayınlanarak Sağlık Bakanlığının e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas kronik hastalık durum belgesi” üreterek çıktısını alan bu belgeyi çalıştığı birime ibraz edecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN imzası ile Bakan adına gönderilen genelge yürürlüğe girdi. ( Dentha Haber 1Haziran 2020 – İSTANBUL)

 

 

 

 

Yazar Hakkında

Share