2023 İçin DişHekimi İhtiyacı  38.000

2023 İçin DişHekimi İhtiyacı 38.000

Sağlık Bakanlığı’nın 2019-2023 Stratejik Planı’nda nihai amaca ulaşılmasını sağlayacak 6 amacı ve bu amaçlara yönelik 41 hedef ve 194 stratejisi bulunmakta. Hekim sayılarına bakıldığında, mevcut durumda 91.559’u Sağlık Bakanlığında olmak üzere, toplamda 153.128 hekim görev yapmakta. Bu durumda yüz bin kişiye yaklaşık 187 hekim düşmekte. 2023 yılı toplam hekim ihtiyacı ise yaklaşık 258.000, uzman hekim ihtiyacı ise yaklaşık 165.000 olarak belirlenmiş.
2018 yılı itibarıyla 10.814’ü Sağlık Bakanlığında olmak üzere toplamda 30.615 diş hekimi çalışmakta.4224 dişhekimi üniversitede, 15.577 dişhekimi de özelde çalışmaktadır.2023 yılı toplam diş hekimi ihtiyacı 38.000’ olarak belirlenmiş. 2018 yılı itibarıyla 3.064’ü Sağlık Bakanlığında olmak üzere toplamda 32.032 eczacı çalışmakta; 2023 yılı eczacı ihtiyacı 32.000’ olarak belirlenmiş.
Mevcut durumdaki hemşire ve ebe sayısı toplamda 246.850 olup, 179.386’sı Sağlık Bakanlığında görev yapmaktadır. Yüz bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı sayısı yaklaşık 301’dir. 2023 yılı toplam hemşire ihtiyacı yaklaşık 426.000’dir.
Ülke genelinde sağlık hizmetlerini 81 İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yürütmekte olan Sağlık Bakanlığı bünyesinde 897 adet hastane, 7 bin 979 adet Aile Sağlığı Merkezi (ASM), 132 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 28 adet Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olmak üzere toplam 11 bin 96 sağlık tesisi ile hizmet verilmekte. ( Haber- Dentha Ajans 1 Haziran 2020 İSTANBUL

Yazar Hakkında

Share