Her  Birim Her Kurum Merakla Bekliyor

Her Birim Her Kurum Merakla Bekliyor

2019 yılının Eylül Ayı’nda yürürlüğe giren Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin pandemi sonrası yeniden ele alınması gerekecek.Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Dairesi, Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Dairesi,Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı gibi birimlerin müşterek görev dağılımı yaptığı çalışma pandemi sonrası yeni bir çehreye bürünecek.
Sağlık tesisleri ile bünyesindeki birimlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacıyla 2019 yılının Eylül ayında Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi akabinde fiziki kriterler hakkında bilgilendirme bölge toplantıları yapılmıştı. Korona sonrası yeni bir yapılanmanın her birimde kendini göstereceğine kesin gözü ile bakılırken Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetinde standardizasyonu sağlamak, kalite, verimlik ve memnuniyeti arttırmak; hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak adına çalışmalar azalan pandemi etkisinden hemen sonra yapılması öngörülen ”pandemi sonrası çalışmalar” arasına girdi.(Dentha Dijital Endüstri Haber Ajansı İSTANBUL – 14.05.2020 )

Yazar Hakkında

Share