Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ”Ülkemiz için zor değil ”  demişti..

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ”Ülkemiz için zor değil ” demişti..

Türkiye’nin sağlıkta geldiği noktayı verilerle sık sık katıldığı konferanslarda anlatan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr.Şuayip Birinci Sağlık turizminde ‘en çok sağlık turisti alan ülkeler arasında üçüncü sırada olduğumuzu’ dile getirmişti. Bakan yardımcısının bu alanda zirve olmak ‘Bizim ülkemiz için zor değil’ demesi pandemi öncesi kazanılmış bu değerlerin pandemi sonrası nasıl korunacağını ve uygulamaların ülke lehine nasıl fayda sağlar hale getirileceği sorusunu gündeme taşıdı.
Çok yoğun bir gündemle çalışan bakanlık yetkililerinin ve bürokratlarının doğaldır ki enfeksiyon tedbirleri pandemi kurulları ve yoğun bakım uygulamaları gibi gündemlerle uğraşmaları sonrasında mutlaka çok geniş bir çalışan kitlesine hem turizm hem sağlık kurumlarını ilgilendiren sağlık turizmi konusunda da BakanYardımcısı Dr.Birincinin ve kurullarının görüş bildirmesi beklenmektedir.Özellikle kamunun bu konudaki işlevi için kurulan USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri) AŞ nin fonksiyonel yapısının pandemi sonrası sağlık turizminde işlevinin ne olacağı merak konusu.
Sağlıkta en yüksek memnuniyet sağlayan ülke olduğumuzun ispatı Sağlık Bakanlığının e-Nabız, Teletıp Sistemi, Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler, Mekansal İş Zekâsı, Kronik Hastalık Yönetimi, e-Triaj uygulaması gibi bilişim projelerinin olduğu bir gerçek.Bunlarda bireysel gayret gösterenlerin başında Bakan Yardımcısı Dr.Şuayip Birinci olduğunun da bilinmesine rağmen sağlık turizminin önünün açılarak protokolllerin açıklanması beklenmekte.Sağlık Turizmi bileşenlerinin ve sektör işverenlerinin zirve konumundaki Türk Sağlık düzeyinin pandemide kazanımını özel sektör gücü ile birleştirerek tamamlanmak üzere olan dijital altyapının da ivmesi ile zirveyi döviz girdisine dönüştürmesinin yolu özellikle döviz artışının olduğu son haftalarda merakla beklenmekte.( Dentha Araştırma&Haber -İSTANBUL 09.05.2020)

Yazar Hakkında

Share