Panoramik Rontgene  Giren Hasta  Covid Bulaştırır mı ?

Panoramik Rontgene Giren Hasta Covid Bulaştırır mı ?

Geleneksel Konvansiyonel Röntgen cihazlarıyla kıyaslandığında, pratikte zaman kazandıran Dijital Panoramik Röntgen cihazları CsI sensor teknolojisi sayesinde VistaPano, teşhis ve tanıda bulunmayı ciddi ölçüde kolaylaştıran oldukça zengin bir görsel kalite sunan cihazlar Covid19 pandemide kullanımı hem hekimi hem radyoloji teknikerini hem de sadece diş ağrısı için gelen hastayı oldukça düşündürmekte.

Son teknoloji ürünü cihazlar seri çalışan klinikler ve kamu diş hastaneleri için alışılagelmiş etkileyiciliğinin yanında özellikle kolay yönetilebilir ve yüksek donanımlı yenilikçi dokunmatik ekranları hekimlerce oldukça tercih edilmekte .Ancak pandemi sonrası bir hasta da kullanılan cihaz bir sonrası için nasıl hazırlanacak? El tutma yeri vb mekanlar nasıl tam steril edilecek.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip Coronavirüs (Covıd-19) salgını ile mücadele kapsamında, zorunlu olmayan diş tedavisi başvurularının ertelenmesini istemekte ve yayınladığı Covıd-19 salgını sırasında uyulması gereken dental işlemler prosedürün de güncellenen kısma baktığımızda “Acil” olarak tanımlanan diş hekimliği işlemleri için başvuruda bulunan hastanın Covıd-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) yoksa uygun protokoller ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak muayenesinin yapılması gerektiği bildiride görülmüş ancak tanıya destek verek panoromik için tam prosedür açıklığa kavuşmadığı sadece hasta değerlendirmelerinde sıkça kullanılan intraoral radyografilerin tükürük sekresyonunu artırması ve öksürük refleksini uyarması sebebiyle panoramik radyografiler ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografilerin kullanımının tercih edilmesi gerektiğine dikkat edilmesi önerilmekte.

Hızlı tarama moduna sahip bu cihazların görüntüleme seçeneğinin saniyeler içinde kısa sürelerde yapılmasına imkan verdiği halde teknolojisinin bu aşamada önemli bir yenilik olması anatomiye uygun görsel, çok sayıda paralel katman sayesinde otomatik olarak belirlenmesi ve bu katmanların hastanın mevcut anatomisinin birebir yansıması şeklinde panoramik görüntü elde edilmesini sağlıyan cihazların imalatcısından pandemi sonrası kalıcı çözüm önerisi beklenmekte.

Bakanlığın bu konudaki talimatında ”Hastaya özel olmayan ve ortak kullanım gerektiren dental röntgen cihazı, ışık, dental ünit ve sandalyesi gibi cihazlar her hastadan sonra üreticinin talimatlarına göre ya da yüzde 70’lik alkol ile silinerek (1 dakika süre beklenmeli) dezenfekte edilmeli. El aletlerinin üzerindeki kalıntıları gidermek için detaylı temizlik yapılmalı ve her hastadan sonra rutin enfeksiyon önleme kurallarına uygun olarak buharlı otoklav ile sterilizasyonu sağlanmalı,kapı kolları, sandalyeler, masalar, asansörler, tuvalet ve banyo gibi alanlar rutin temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerine uygun olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli” şeklinde ifade yer almakta.

Yazar Hakkında

Share