“Demokratik katılıma fırsat veren bir çalışmayla tüzük yeniden ele alınsın”

“Demokratik katılıma fırsat veren bir çalışmayla tüzük yeniden ele alınsın”

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Resmi Gazete’ de 23.12.2016 tarihinde yayınlanmasının ardından Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) bir bildiri yayınladı. Bildiride demokratik katılıma fırsat veren bir çalışmayla tüzüğün yeniden ele alınması istendi.

Sağlık Bakanlığının  sivil toplum kuruluşları (STK) nın  fikrini  sormadan bazı  düzenlemelerde bulunması  bir STK olan TDB’nin de bu süreçte rol almaması  dişhekimleri ile bakanlık arasında süregelen bir sorun olmaya devam etmekte.

TDB  yönetimi resmi gazetede  en son 23 Aralık 2016 da  yayınlanan  tebliğde sağlık kuruluşlarının açılmasının nispeten kolaylaştırıldığını; ancak hala pek çok şartın  gereksiz  yere  yerini korumakta olduğunu,  tabelalarla ilgili düzenleme de  kanunla   TDB’ye verilen  tabela yetkisini bu yönetmelikle bakanlığın  görmezden geldiğini bildirdi. Bilindiği gibi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 1999 da ilk şeklini almış  daha sonra  3.2.2015 tarihinde tekrar  yapısı değiştirilmişti. 2016 nın sonunda ise  diş hekimlerinin önerileri göz önüne alınmadan tekrar  adeta ticarileştirildiğini söyleyen Türk Dişhekimleri Birliği  sağlık kuruluşlarının ancak dişhekimleri tarafından açılabileceğini  ve  düzenlenmesi gerekenin  bu olduğunu halbuki  bunun yapılmadığını belirtti.

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin dişhekimi veya hekim olmayan kişilerin de ortaklığıyla açılabilmesine ilişkin düzenlemenin  korunmasının   mesleği  hekimlikten  uzaklaştırarak  işletmeler şeklinde ticari mantıkla yürütüleceğini;  böylece meslekte  ciddi  manada itibar  kaybolacağını; polikliniklerin ortakları olan dişhekimlerinden bağımsız bir tüzel kişilik tarafından açılmasının da  dişhekimi ile sağlık kuruluşu arasındaki bağın zayıflamasına sebep olacağı aynı   bildiride yer alan  konulardan.

TDB  yetkilileri bu yönetmenliğin dişhekimlerini ilgilendirdiği kadar  ağız ve diş sağlığı hastalarınıda  doğrudan  ilgilendirdiğini ve  bu nedenle  yönetmenlikteki aksaklıkların  giderilmesini  ve Sağlık Bakanlığından  ‘’demokratik katılıma  fırsat veren  bir çalışmayla’’ tüzüğün yeniden ele alınmasını  talep ettiklerini  belirtti.

( Dentha Ajans / 28-12-2016 İstanbul)

Yazar Hakkında

Share