Bir ilk İTO çatısı altında gerçekleşti

Bir ilk İTO çatısı altında gerçekleşti

Üniversite hocaları, iş adamları, STK yöneticileri, Sağlık Bakanlığı. TSE, DİŞSİAD davetine katıldı. TDB ve İstanbul Dişhekimleri Odası bu çağrıya katılmadı.

İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı  Dişhekimi Prof.Dr.Seçkin Dindar  moderatörlüğünde  yönetilen  toplantının  ana başlıkları şöyle:
–        İÜ & DİŞSİAD  ortak projeleri  hayata geçirilecek. Satıcıların  yetiştirilmesi programda
–        İzmir’den katılan Türk Ortodonti Derneği  yoğun kurs talebini incelemeye alacak.Prof.Ahu Acar  konuyla bizzat ilgilenecek.
–        Türkçe  kitap sıkıntısı  için sponsor aramalarına son verildi. Sponsor DİŞSİAD  olacak
–        İÜ Cerrahi Ana Bilim dalı öğretim üyesi, 12 yıllık kalite ve TSE  ilgilisi  tecrübeli akademisyeninin önerisi beğeni aldı. Öneri :   ‘Sanayii den  1.tercih  yerli malı olmalı’
İstanbul  Ticaret  Odası  (İTO) Diş Sektörü  Temsilcisi  Makine Mühendisi  Bilgehan Uçanok  tarafından  düzenlenen ve ilk kez  İTO çatısı altında yapılan  ‘Dişhekimliği Sektör Bileşenleri  Buluşması’  başarı ile yapılırken  ikincisinin  önümüzdeki  yılın ilk yarısında yapılacağı bildirildi.
Toplantı katılımcılarının  soru cevap geçen konuşmaları  özetle şöyle:  İlk söz alan DİŞSİAD Başkanı Dişhekimi  Namık Sönmez 1985 yılı Hacettepe Diş hekimliği  fakültesini bitirdikten sonra  bir müddet  hekimlik yaptığını Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği ( DİŞSİAD ) ın her  kademesinde çalıştığını  bu dönem de başkanlığa getirildiğini,  DİŞSİAD  AKADEMİ için çalıştıklarını, malzeme satıcısı elemanlar için İstanbul Üniversitesi ile  Seçkin Dindar hocanın başkanlığında  program hazırladıklarını söyledi. Dernek olarak  sevip sevmeme  kültürü  yerine birlikte olma  amacıyla kurumsal  ilişkileri yürüttüklerini  bu doğrultuda  3 grup çalışma yaptıklarını;  bunlar
1) Tanıtım çalışmaları 2) Sektörde işlem hacmini artırma  çalışmaları  3) Yerli malı tercih için kamu farkındalığının  artırılması çalışmaları olduğunu bildirdi.  AB serbest  ticaret antlaşması, satıcıların yetkinliklerinin akademi vasıtası ile sertifika programına alınması, Türkçe  kaynak kitap sıkıntısına  sponsor olma kararlarının da uygulamada olduğunu söyledi.
DİŞSİAD Başkanı Dişhekimi  Namık Sönmez’den  sonra söz alan İTO  Meclis Üyesi ve İMPLANTDER  Başkanı  Oğuz Akyüz  dünyada  300  Türkiye’de  102  firma (marka) nın olduğunu  bunun ancak 48 inin ulusal bilgi bankasına  kayıtlı olduğunu,dental implant sektörünün dünyada 2.8 milyar dolarlık bir pazar olduğunu söyleyerek  35 dakikalık bir  implant  raporu  sundu. Başbakanlık  10.Eylem Planından da bahseden  Akyüz  bakan değişince ekiplerin değiştiğini  bunu bir sorun olarak algıladığını, bir diğer sorunun ise  sektörde  konuşulan sorunların üstünün kapatılması olduğunu söyledi.
Marmara  Üniversitesi  Dişhekimliği Fakültesi  Dekan Yardımcısı  Prof.Dr.Cafer Türkmen  söz alarak fakültede  dolgu için en az 2 yıla randevu verdiklerini  ifade etti. implant da ise diğer üniversiteler gibi marka  seçiminde çok zorlandıklarını;  çünkü şartnamelerinin  hemen hemen aynı olduğunu,  bu konu da malzemeye nasıl yönelmesi gerektiği  sorusuna  İMPANATDER Başkanı  makine mühendisi  Oğuz Akyüz’ün verdiği  cevap oldukça ilgi çekti. Verdiği yanıtta Üniversitelerin  çok ciddi ‘Muamma’ olduğunu söyleyen  dernek başkanı dekan yardımcısının  bu sorusunu  ‘Kooperatif  kurarak, taahhütname  alarak’  çözmelerini  önerdi. Kaçak implant konusuna da değinen  Akyüz  XRay  cihazlarının gümrüklerde  implant geçerken belirti  vermediğini  bu yüzden avuç avuç implantın kaçak girdiğini hatta Antalya’da  bir kerede 4 milyon TL  bedelde  implantın yakalandığını;  aynı malın depolarına yapılan baskında  ise  14 milyon TL lik  kaçak implantın  yakalandığını  ve buna kamuoyunda  duyarsız kalındığını, OSTİM   sanayii sitesinde yakalanan İsviçre markalı  yapımlarla alakalı  davanın devam ettiğini de  toplantı katılımcıları ile paylaştı.
2008 den beri İstanbul Okmeydanı Diş Hastanesi yönetiminde olan  dişhekimi Hasan Ülgen konuşmasında  1993 İÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olduğunu Türkiye’nin en büyük diş hastanesinin yöneticisi olmakla çok büyük tecrübeler edindiklerini  söyledi. Daha sonra  implant konusuna değinen  Ülgen hastanede  hekimlerinin implant seçme lüksü olmadığını, A sınıfı implantlar  üzerinde durduklarını bunun uygulama örneği bilgisini de Balta Limanı Hastanesi’ne giderek  ortez-protez’i inceledikten sonra  burayı  örnek aldıklarını;  bu amaçla perio- cerrahi ve protezden oluşan bir kurul kurduklarını,  hasta başı alımı yaptıklarını ve malın depoya girdiğini ancak sağlık bakanlığı kriterlerince bu malı  60 gün tutabildiklerini,  SGK nın da 200 küsür TL yi ancak ödediğini bu vb sorunlardan  istedikleri implantı seçemediklerini ve istedikleri  üst yapıyı yaptıramadıklarını  belirtti.
Toplantının diğer katılımcılarından Ağız  Diş Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  Dişhekimi Ahmet Selvi diğer katılımcılar gibi önce kendini tanıttı. İÜ.Dişhekimliği Fakültesinden  1986 Mezun olduğunu  söyleyen  Selvi  oturumun diğer bölümünde ise başında bulunduğu Özel  Hospitadent Kuruluşu hakkında  bilgi verdi. Hospitadent’in  Avrupa’dan gelen sağlık turizmi hastasının  % 40’ını aldığını; bunu 500 çalışan ile karşıladıklarını   bunun da  toplam cirolarının  % 60 ını teşkil ettiğini söyledi.Buna rağmen  kendilerinin hala reklam kanunu ile cezalandırıldığını  hatırlatan  Selvi  bu konuyu halen yürürlükte olan ama asla uygulanmayan  ‘şapka kanunu’na benzetti. Türkiye de diş için yılda bir kez hekime gitmeyen hastanın  Avrupa da yılda  5 kez gittiğini  eğer gitmez ise  sağlık priminin düştüğünü  ve adeta hekime gitme zorunluğunun olduğunu  belirten  Dişhekimi  Ahmet Selvi  bazı  istatistiki  bilgileri de  dernek başkanı olarak paylaştı.Selvi  Türkiye’de sağlıkta memnuniyet ortalamasının  % 75 olduğunun bilgisini verirken  OECD nin   3484 Dolar  harcayarak bunu  yaptığını;  Türkiye de ise  981 Dolar harcanarak bunun gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Ahmet Selvi   ‘Aslında bu memnuniyet  özel sektörün sırtından kazanılıyor’ dedi.
Özel  Vakıf Üniversitelerinden  Biruni  Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi  Dekanlığı’na Samsun’dan transfer olduğunu anlatarak söze başlayan Prof.Dr.Selim Arıcı  genel bütçeden sağlığa ayrılan payın 76 milyar olduğunu  bunun 1 milyar 600 bininin  diş’e ayrıldığını  bunun da % 10’unun  üniversitelere ayrıldığını  belirterek o nedenle  ‘üniversitelere hiç dokunmayalım’ dedi.
YÖK’ de Sağlık Komisyonunda  görevli olan Prof.Dr.Selim Arıcı  1980 Hacettepe mezunu. DUS  mevzuatında da çalışan Arıcı  konuşmasına şöyle devam etti: ‘ Üniversitelerde huzursuzluk var. Performans sorunu var. Küçük illerdeki fakültedeki  yardımcı doçent  mutlu. Neden mutlu ? Çünkü döner sermayeden aldığı para iyi. Ama büyük şehirlerde bu böyle değil. Büyük üniversitelerde hasta için hoca ne kadar  zaman harcıyor o da ayrı bir sorun..İmplant başına hocaya her ay belli para veren firmanın değil sadece sorun ..bu onun suçu değil. Ben bir hikayeyi örnek vermek istiyorum. Çölde at ile  giden bir adama susuz kalmış biri su diye yalvarırken o kişi atından inerek ona su vermeye  çalıştığı haldeyken o kişi gerçek amacına ulaşıyor ata binip kaçıyor  adam arkasından şunu söylüyor ben atı çaldığına  üzülmüyorum  bunu duyan olursa bir daha çölde atından inip susuza su vermezler ona  üzülüyorum’ demiş bu örneği hepimiz için anlatıyorum para veren implant firması ise  bu sadece onun ahlaksızlığı değil hepimizin ahlaksızlığıdır. Ama burada toplanmak bunları konuşmak çok önemli. Son olarak Henry Ford’un bir sözünü hatırlatmak isterim ‘En önemli konu bir araya gelmektir’ dedi.
Toplantının  tek cerrahı olduğunu söyleyerek  konuşmasına başlayan İstanbul Üniversitesi  Dişhekimliği  Fakültesi  Cerrahi Ana Bilim dalı Öğretim Üyesi  Prof.Dr. Özen Onur Doğan 1985 de aynı fakülteden mezun olduğunu bir dönem serbest muayenehanesi olduğu için her iki tarafın  da sorunlarını bildiğini  ifade etti.
İÜ.Diş Hekimliği Fakültesinin belgelendirme çalışmalarını yaptığını, süreç sorumlusu olduğunu ve akreditasyonu   yürüttüğünden bahseden  Prof.Doğan  ikinci  bölümde  moderatör  Prof.Dr.Seçkin Dindar’ın özet sunumundan sonra  tekrar söz alarak ortodonti derneği  yetkilisine  ‘Bugün  otojen gerft ile cerrahiyi muayenehanesinde yapan serbest hekime  sen uzman değilsin cerrahi yapamazsın diyemediğimiz  gibi  endodonti yapan meslektaşımız, implant yapan meslektaşımız  kısa süreli olmayan uzun süreli kurslarla  sertifikalandırılarak tıpkı Amerika’daki gibi  o sertifika numarasını  ortodonti faturasına yazarak hasta bakabilmeli hatta Türk Ortodonti Derneği de buna yardımcı olmalıdır’ dedi.Moderatör  Prof.Dr.Seçkin Dindar da konu ile alakalı olarak  ‘ Ben endodonti uzmanıyım.Bir işin uzmanının olması diğer hekimlerin o işi yapmasın demek sorunu çözmez.Derneğin direnmesi de sorunu çözmez.Bunlar benim kişisel düşüncemdir.’ dedi. İzmir’den katılan Türk Ortodonti Derneği  yönetim kurulu üyesi Prof.Ahu Acar  konuyla bizzat ilgileneceklerini  söyleyerek  ortodontide Çin ve  Kore  mallarının rekabet ettiğini ancak Türk malı ortodontik malzeme olmadığını  vurguladı.
Sağlık Bakanlığı adına İstanbul  İl Sağlık Müdürlüğü  Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürü  Dişhekimi Meryem Kurt  katıldığı bu toplantıyı çok samimi bulduğunu söyleyerek  kendisinin aileden mesleğin içinde olduğunu; anne ve babasının  dişhekimi  dedesinin  dişteknisyeni olması;  deyim yerinde ise çekirdekten bir dişhekimi olarak sorunları bildiğini sadece bürokrasi den   gelmediğini söyleyerek  bu samimi toplantıdan çok verim alınacağına inandığını söyledi.Toplantıyı  düzenleyen Bilgehan Uçanok ile İTO ve DİŞSİAD yetkililerine teşekkür ederek makamına davet etti. Kurum hizmetlerinden de kısaca bahseden Şube Müdürü Meryem Kurt  ’10 yıldır müdürlükte hizmetteyim.  1 milyon 900 bin öğrenciye Halk Sağlığı birimi ile  eğitim verdik. 250 bin öğrenciye tarama yaptık. Diş Protez Teknisyenlerine radyolojik inceleme yapıyoruz. Reklam konusunda ise önce  uyarı yapıyoruz .Ayrıca yeni bir mevzuat üzerinde de bakanlığımızın çalışmakta olduğunu bildireyim’ dedi. Diğer bir kamu katılımcısı TSE yetkilisi  Murat Keremoğlu  kendisinin dişhekimi olmadığını  Hacettepe Üniversitesi  2002 Kimya mezunu olduğunu, kimya laboratuarında teknik şef olduğunu kalite standart ve belgelendirmede çalıştığını  ifade etti.TSE yetkilisi   denetimlerin standartlara göre  yapıldığını ancak mevzuat ve yönetmenliklerle uluslararası standartların uyuşmadığının bilinmesini istedi.
Toplantıya  İstanbul  Diş Teknisyen Odası 2.başkanı olarak katılan  Hikmet Çelik  ADSM lerde yapılan ihale yönteminin yanlış olduğunu ve bunun düzeltilmesini istediklerini; fiyatların  da çok düşük olduğunu söylemesi üzerine  ITO  8.Meslek Gurubunun sektör temsilcisi  Bilgehan Uçanok ‘Neden meslektaşınız  en düşük ücretle iş teklifini  kabul ediyor? En düşük verilen ücret nedir şu anda sorusuna   10 TL  yanıtı  ise  toplantıda şok tesiri oluşturdu. Bunun ardından Dişhekimi Metin Gürsan geçtiğimiz 2014 Ağustos ayında  Türkiye gazetesinde ana manşetten çıkan ‘Ağzımızın İçi Hurdalık  Gibi’ haberini göstererek  ‘Konu sadece  ucuz imalat değil. Bu imalatın içinde  ADSM ye iş yapan dişteknisyenleri  süratli iş istenmesinden ve de hızla iş yapmaktan korumasız çalışmaktan SLİKOSİZ hastalığına yakalanmaktadır. İşte  bu gazetedeki  dişteknisyeni  Bahçelievlerdeki ADSM de çalışarak slikosiz olmuş bir kişidir.’ diyerek  ADSM lerde  performans sisteminin yanlış ve  bunun hekimin önüne konulmuş bir havuç olduğunu  gelen işlerin kontrolsüz  performansa yönelik çupa metallerle   yapıldığını söylemesi üzerine gerginleşen ortama moderatör  Prof.Dindar müdahale etti.  ‘Malpraktislik  her alanda var.İÜ de de var. İnşallah bir dahaki toplantıda bu işlerin hukuki boyutunu da tartışırız’ diyerek  toplantıya  ara verdi.
Toplantının son bölümünde  söz almayan konuşmacılara yer veren moderatör  Global Dişhekimliği Derneği koordinatörü  Güllü Konuk’dan  dernek hakkında bilgi aldı. Son olarak
İstanbul Aydın Üniversitesi  Dişhekimliği  Fakültesi Merkez Müdürü  Dişhekimi  Gökhan Yüksel kendisini tanıtırken 1985 İÜ Mezunu olduğunu 2008 de Dent İstanbul Medikal Direktörlüğünü yaptığını bildirdi.Son  10 yılda  yapılan ADSM lerin çok önemli bir girişim olduğunu söyleyen Yüksel kendisinin bir  AVM de  ‘bilgilendirme’ yaparken  TDB tarafından ceza aldığını söyledi.Öte yandan  Küçükçekmece Belediyesi ile ilkokullarda  ücretsiz ağız diş taraması yaptıklarını  burada 25.000 öğrenciye ulaştıklarını belirtti.
Estetik Dişhekimliği Derneği (EDAD) adına toplantıya katılan Dişhekimi Cemil Açık  ‘Bende  82 Çapa  Mezunuyum.Bugün burdayım ancak niye burda olduğumu da toplantıyı dinleyince anladım.Anladığım da şudur.Biz artık DİŞSİAD çatısı altında toplanmalıyız.’ dedi.
DİŞSİAD Yönetim Kurulu Üyesi  Erol Soydan, Genel Sekreter  Yusuf Arpacıoğlu ve Kartal ADSM Başhekimi  Muhammet Hanefi Ezici’nin  de olduğu  ilk buluşmanın  katılımcılarla yenilen yemek sonrasında Moderatör Prof.Dr.Seçkin Dindar  bir anektodunu  paylaştı. Dindar  ‘1989 da Harem de otelde kurdukları  Türkiye Endodonti Derneği’  gibi  20 yıl sonra  burada  yapılan toplantının da meyvesinin alınması  temennisinde  bulunarak  toplantıya son verdi.
MÜ Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Cafer Türkmen fakültede dolguya bile iki yıla randevu verdiklerini söyledi.
MÜ Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Cafer Türkmen fakültede dolguya bile iki yıla randevu verdiklerini söyledi.
Okmeydanı Hastanesi Yöneticisi Dişhekimi Hasan ÜLGEN ‘İmplant seçme lüksümüz yok’
Hospıtadent ve ADİŞSAD Bşk.Dt.Ahmet Selvi ‘Türkiye’de sağlıkta memnuniyet % 75 aslında bu memnuniyet özel sektörün sırtından kazanılıyor’
Biruni Üniv.DHF Dekanı Prof.Dr.Selim Arıcı ‘Üniversitede implant firması hocaya para veriyorsa bu sadece onun suçu değil hepimizin ahlaksızlığıdır”
İÜ:DHF Cerrahi ABD Prof.Dr.Özen Onur Doğan ‘Otojen Greft’i muayenehanesinde kullanan dişhekimine eğer sürekli ve yeterli sertifikalı eğitim almışsa belli oranda sen niye ortodonti yapıyorsun diyemeyiz’
Türk Ortodonti Derneğinden Prof.Dr.Ahu Acar ‘Türk Malı neden ortodontik malzeme yapılamıyor sanayici yapmalı’
Aydın Üniv.den Dişhekimi Gökhan Yüksel ‘AVM de bilgilendirme yaptım TDB bana ceza verdi.Şu anda Küçükçekmece Belediyesi ile okullarda tarama yapıyoruz’
EDAD den Dt. Cemil Açık ‘Buraya gelirken sebebini bilmiyordum şimdi anladım ki DİŞSİAD çatısında toplanmalıyız’
İstanbul İl Sağ.Mdr.ADS Şb.Mdr.Dişhekimi Meryem Kurt ‘1milyon 900 bin öğrencide etiğim verdik 250 bin de tarama yaptık’

Yazar Hakkında

Share