Türk Sağlık Kurultayı bekleneni verdi

Türk Sağlık Kurultayı bekleneni verdi

İlk kez yapılan ve Türk sağlık geleceğine önemli katkı sağlayacağı bildirilen Türk Sağlık Kurultayı oldukça başarılı geçti. Başbakanın eşi Dr.Sare Davutoğlu’nun konuşması kurultaya damgasını vurdu. Başbakanın eşi “Tıp ve sağlık bir sektör değildir. Sektör olarak da görülmemelidir” dedi.

1.11.2014 – İstanbul- Dentha Ajans
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Türk hekimlerin birbirlerini tanıdığı; Türkiye’nin kaynakları, fırsatları, imkanlarının tanıtıldığı; sadece Sağlık Bakanlığının  değil Ekonomi, Kalkınma, Ticaret Bakanlık bürokratlarının stant açarak faaliyetlerini  gelen doktorlara tanıttıkları iki günlük kurultay  oldukça başarılı geçti.
Kurultayın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu  sağlığın insan için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak Türk Sağlık camiası olarak dünya ile iletişim içinde, güçlü bir şekilde yer almamız gerektiğini belirtti.Yurtdışındaki hekimlerimize  “Sizin oralardaki varoluşunuzun güçlü bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Ancak ülkemize katkılarınızı da sonuna kadar bekliyoruz” dedi.Sağlık Bakanı Kurultay’a  katılan  hekimlere Albert Einstein’in, “Eğitim doğru bilgileri bilene öğretmek değildir, eğitim, akla doğru düşünmeyi öğretebilmektir” sözünü hatırlatarak akla düşünmeyi, düşünerek üretmeyi;  öğretebilmeyi ön plana alınmasının önemine vurgu yaptı.
Bakan Mehmet Müezzinoğlu şöyle konuştu:
“Akla düşünmeyi, düşünerek üretmeyi öğretebilirsek, bu anlamda Ar-Ge’yi merkeze alabilirsek, inanıyorum ki Türkiye sağlık alanında da sağlık Ar-Ge’si alanında da çok farklı dinamikleri, çok farklı başarıları yakalayacaktır. Türkiye’nin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, yani 2023’te, gerek sağlık turizminde gerek sağlık endüstrisinde gerek ilaç sanayisinde gerekse tıbbi teknolojide dünyadaki yetişmiş insanlarının bilgi ve becerilerinden de istifade ederek, dinamiklerini çok daha iyi noktaya taşıyacağına inanıyorum. Bu kurultayın bu anlamda tarihi bir önem arz ettiğine inanıyorum. Bu önemi hep birlikte kavrayabilirsek, hep birlikte entegrasyonu ve koordinasyonu güçlü hale getirebilirsek, kendimize, insanlık değerlerimize ait olan sorumluluklarımızı, ülkemiz adına olan sorumluluklarımızla bütünleştirebilirsek, inanıyorum ki yarınlarımız bugünden çok daha farklı olacaktır.’dedi.
Nöroşürirji alanındaki çalışmalarıyla ün yapan Türk Bilim İnsanı ve Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından Yüzyılın Adamı seçilen 89 yaşındaki Prof. Dr. Gazi Yaşargil  Bakan  Müezzinoğlu’ndan sonra kürsüye gelerek yaptığı konuşmasına kısa bir tıp dersi ekledi. Yaşargil, sıtma ve kanser gibi hastalıklara hep hücresel düşüncelerle cevap aradıklarını  ancak bunların biraz tahmini olduğunu  şimdi günümüzde gelişen teknolojiyle hücrenin içine kadar girebildiklerini  ve tıptaki gelişmelerin daha da artarak devam edeceğini söyledi.
Prof.Yaşargil den sonra kürsüye gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun  eşi Jinekolog Dr.Sare Davutoğlu ‘Az önce Sayın Gazi Yaşargil Hoca’dan dinlediğim tıp dersi en zevkli derslerimden birisi oldu. Kendisine engin bilgilerini bize aktardığından dolayı teşekkür ediyorum. Mensubu olduğum tıp dünyasından meslektaşlarımla böyle bir organizasyonda buluşmak benim için çok büyük bir şereftir.’ dedi.

TIP ve  SAĞLIK BİR SEKTÖR DEĞİLDİR..SEKTÖR OLARAK DA GÖRÜLMEMELİDİR..
Türk sağlık geleceğine önemli katkı sağlayacağı belirtilen kurultayda Bakan Müezzinoğlu’nun tıp fakültelerinin Ar-Ge dinamiklerini dünya ile entegre edebilmesi, altyapı çalışma desteklerini daha iyi noktaya getirebilmesi, insan kaynaklarını daha verimli değerlendirebilmesi, aklı, düşünceyi, üretmeyi merkeze daha güçlü alabilmeyi başarabilmesi durumunda hem ülkenin hem de insanlığın sağlıklı geleceğine önemli katkılar yapılabileceğini anlatması  katılımcı hekimler  tarafından ilgi ile izlenirken Başbakan  Davutoğlu’nun  eşi Kadın Doğum Uzmanı Dr.Sare Davutoğlu’nun “Tıp ve sağlık bir sektör değildir. Sektör olarak da görülmemelidir” sözü  lobilerde kurultayın en çok konuşulan konusu oldu.

TÜRKİYE  BİR ŞİFA ÜLKESİDİR
Başbakan’ın eşi Dr.Sare Davutoğlu’nun  konuşmasında  önem kazanan bir diğer konu ise Türkiye’nin Şifa Ülkesi olarak anlatılması oldu.
Özel ve kamu hastanelerinde  her gün onlarca komşu ülkelerden gelen insanların tedavi görmesi toplumun ilgisini çekerken bu konunun kurultayda ele alınması ve başbakan eşi tarafından konuşularak ülkenin şifa ülkesi gösterilmesi kurultaya katılan dünyaca ünlü  hekimlere Türkiye’nin bu yönünün tanıtılması oldukça ilgi çekti. Dr.Sare Davutoğlu  konuşmasında  “Gücünü bölgesiyle, komşularıyla, insanlıkla paylaşan, paylaşmak için özel bir çaba harcayan Türkiye’nin yıldızının en parladığı alanlarından biri de tıp ve sağlık alanıdır. Türkiye bilimsel imkanlarıyla, tedavisi ve hizmetleriyle, sağlık altyapısıyla komşularımız kadar farklı coğrafyalardan pek çok insan için önemli bir merkez olmuştur. Sağlık politikalarımızın insan merkezli gelişimi Türkiye’yi bir şifa ülkesi ve bir merhamet adası haline dönüştürüyor” dedi.
BİRİNCİ SIRADA DİN İKİNCİ SIRADA  SAĞLIK
Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın açılışında konuşan Sağlık Bakanlığı Müşteşarı Eyüp Gümüş, geçmişe gidildiğinde Türkiye’nin ana gündemlerinden birinin sağlık sorunları olduğunu hatırlattı. O dönemin hastanelerinde kargaşa ve sıkıntıların yaşandığını, 112 sistemi olmadığı için olumsuzlukların meydana geldiğini  kendisi dahil bir çok hekimin bu manzaraları yaşadığını hatırlatan Gümüş, sağlık alanında insan gücünün özel sektörde de kamuda da çok önemli olduğunu belirterek, “Bir işi iyi yapan bir hekim varsa o kıymetlidir. Bu gücü efektif kullanmak lazım”  dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre Türk toplumunun önceliklerinde birinci sırada din, ikinci sırada sağlığın geldiğini vurgulayan Gümüş, şöyle devam etti:
” İnsan gücümüz 2002 yılında 256 binken, bugün 752 bin kişiyle hizmet veriyoruz. Toplam hastane sayımız yüzde 31 artmıştır. Yatak sayımız yüzde 24 artmıştır. Bu sağlık ordusuyla ülkenin bütün alanlarında bu hizmeti sunmak insan gücüyle ilişkilidir. Bu programda bütün hastaneler tek çatı altında toplandı. Sağlık harcamalarına baktığımızda, 2002’lerdeki rakamlar aynen devam ediyor. Burada Gayri Safi Milli Hasılamız arttı. Sağlık harcamalarımızı gelir grubu diğer yüksek ülkelerle karşılaştırdığımızda ülkemiz dünyanın, Avrupa’nın ve Avrupa Birliği ülkelerinin altında. Biz çok efektif insan gücümüzle ve bu insanlarımızın yoğun gayretiyle bunu gerçekleştiriyoruz” dedi
Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Türk Tıp  Kurultayı’na Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Münci Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Özgür Harmanlı, Prof. Dr. Banu Onaral, Dr. Utkan Demirci, Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Selim Arcasoy, Prof. Dr. Fahri Saatçioğlu, Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Prof. Dr. Ömer Baki Denkbaş, Prof. Dr. Murat Tuzcu, Prof. Dr. Şükrü Emre, Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Ferit Saraçoğlu, Dr. Süreyya Savaşan gibi  dünyaca ünlü tıp isimlerinin yanında  Kalkınma Bakanlığı,Ekonomi,Ticaret  Bakanlıkları bürokratları, üniversiteler, YÖK, TÜBİTAK, SGK, teknokentler gibi kamu-özel kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri de katıldı.Bu yetkililer yer gerek çeşitli başlıklarda düzenlenen oturumlarda gerekse açtıkları stantlarda  katılımcılara Türkiye’nin, yurt içi ve dışı sağlık politikalarıyla güncel mevzuat uygulamaları konusunda bilgiler  verdiler.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar, Sağlık Bakanlığı’na yönelik talep ve önerilerini en üst düzeye iletme imkanı buldukları kurultayda başta Bakan Mehmet Müezzinoğlu olmak üzere  Müsteşar,Müsteşar Yardımcısı ve diğer üst düzeyle ikili görüşme yapma imkanı buldular.Kurultay, çeşitli başlıklarda düzenlenen  oturumlarla 31.Ekim 2014 günü çekilen hatıra fotoğrafının ardından yapılan boğaz gezisi ile son buldu.
Sağlık Bakanı Dental Gazete Genel Yayın Yönetmeni Dişhekimi Metin Gürsan ile
Müsteşar Prof.Dr.Eyüp Gümüş Kurultay katılımcılarıyla
Müsteşar Yardımcısı Dr.Şuayip Birinci İngiltere  Kurultay Katılımcısı ile
Kurultay programlarında STK lar unutulmadı

Yazar Hakkında

Share