TDB, Bakan’a ‘Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu’ kurulmasını önerdi

TDB, Bakan’a ‘Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu’ kurulmasını önerdi

Türkiye de bir ilk gerçekleşti. TBMM Sağlık Bakanına Türk Dişhekimliğinin sivil toplum örgütünden ‘Parlamento’ kurulması teklifi geldi.

25.10.2014 İstanbul – Dentha Ajans
Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşlarını ilgilendiren Yönetmelik hakkında görüşmek üzere 23 Ekim 2014 Perşembe günü bir araya gelen Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof.Dr.Taner Yücel ve ekibindeki heyet söz konusu yönetmelik değişikliği çalışmalarında bundan böyle TDB’nin mutlaka yer alacağı açıklamasını yaptı.

Bakan Müezzinoğlu’ndan talep edilen konulara ilişkin Bakanlık adına bir açıklama yapılmazken tdb.org web sitesinden yapılan resmi açıklamada talebe olumlu yanıt verilmesinin yanında bakanlığın diş hekimliği muayenehanelerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir düşüncesinin olmadığını, aksine bu mesleğin muayenehane temelli olduğunun bizzat Sayın Bakan tarafından ifade edildiğini; ancak birden fazla diş hekiminin bir araya gelerek toplu çalışma birimi kurmalarının teşvik edilmesi üzerinde durduklarını; dişhekimlerinin en büyük kaygısı olan meslek dışı kişilerin ağız ve diş sağlığı hizmet sunumu modellerinin hiçbirinde sermayedar olarak bulunamayacağının ve bunun kabul edilemeyeceğinin altının yine bizzat bakan Müezzinoğlu tarafından çizildiği belirtildi.

Bakan Müezzinoğlu ile TDB heyetinin yaptığı görüşmede her yıl yapılan 22 Kasım Ağız ve Diş sağlığı Haftasında bu yıla özgü bir model olarak toplumda farkındalık yaratmak amacına yönelik ‘Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu’nun kurulması teklifinin görüşmenin en ilginç yanı olduğu bildirildi. Görüşmeye Türk Dişhekimleri Birliğinden Genel Başkan Prof.Dr.Taner Yücel ile Genel Başkanvekili Dr.Serdar Sütcü ve Birlik Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Seven katılırken; Sağlık Bakanlığı tarafından ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr.Doğan Ünal katıldı.

Yazar Hakkında

Share