TDB Başkanı Celal Korkut Yıldırım’la Söyleşi

TDB Başkanı Celal Korkut Yıldırım’la Söyleşi

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Celal Korkut Yıldırım, İstanbul Dişhekimleri Odası’nın 10. Genel Kurulu’nda Dentha Haber Ajansı’na konuştu. Türkiye’deki dişhekimliğinin genel sorunlarını anlatan Celal Korkut Yıldırım çözüm önerileri hakkında da bilgi verdi.

Dentha Haber Ajansı: Dişhekimliği sektöründe yaşadığınız sorunları ve çözüm önerileriniz hakkında düşüncelerinizi anlatır mısınız?

YENİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

TDB Başkanı Celal Yıldırım: En büyük sorunumuz her yıl artan dişhekimliği fakülteleridir. En son aldığım duyuma göre Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’ne bir dişhekimliği fakültesi açılmasına yönelik Yüksek Öğretim Kurumu’na müracaat edildi. Henüz oradan bir karar çıkmadı. Biz buna yönelik şu anda hazırladığımız dosyayı YÖK’e ve bakanlar kuruluna göndermiş durumdayız. Bu açıdan Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni dişhekimi demek yeni işsiz dişhekimi demektir. Bir dişhekimi öğrencisinin devlete veya ailesine maliyeti 75 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Yani biz devlet ve toplum olarak bir öğrenciyi yetiştirmek için 100 bin dolar harcama yapıyoruz. Ama yine bu öğrenciyi istihdam edemiyoruz. Muayenehane açtığı zaman da boş oturuyor. Genel olarak bakıldığında bu durum kaynakların toprağa gömülme anlayışı ile aynıdır. Yeni dişhekimliği fakültesi açmak yerine var olan Dişhekimliği fakültelerini Avrupa standartlarında eğitim ve öğretim verir hale getirmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Dentha Haber Ajansı: Kamuda çalışan dişhekimlerinin döner sermaye payları ile ilgili yaşadıkları sorun devam ediyor mu?

MESLEKTAŞLARIMIZIN DÖNER SERMAYE SORUNU VAR

Yıldırım: Devletin sağlık ocağında, hastanesinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalıştırdığı dişhekimlerine döner sermayeden verdiği payda adaletsizlik vardır. Örneğin sağlık ocağında çalışan bir dişhekimi hemşireden, teknik elemandan daha düşük bir döner sermaye alıyor. Bu adaletsiz bir uygulamadır. Bu hekimler arası çatışmalara, gruplaşmalara neden oluyor. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nda gerekli işlemi yaptık. Bu sorunun çözüleceği yolunda söylemler devam ediyor.

Dentha Haber Ajansı: Avrupa ülkelerinde yüzde 6 yüzde 7 oranında seyreden KDV ülkemizde yüzde 18′li seviyelerdedir. TDB olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili düzenleme yapacak mı?

KDV ORANI KADEMELİ OLARAK AVRUPA STANDARTLARINA ÇEKİLMELİ

Yıldırım: KDV bildiğiniz gibi endirekt bir vergidir. Sağlık hizmetleri temel yaklaşımı insanların hasta olmadan sağlıklarının korunmasıdır. İnsanların hasta olmasını bekleyip maddi gelir sağlamayı beklemek, sağlık mesleğine aykırıdır. Sağlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranının Avrupa dişhekimliği hizmetlerindeki KDV oranının üstünde olması bizim için olumsuzdur. Sağlık Bakanlığı’nın KDV oranlarını kademeli olarak Avrupa ülkelerinin KDV oranlarına yaklaştırması lazım.

Dentha Haber Ajansı: Sağlık Bakanlığı ve sizinle ilgili bakanlıklardan ne gibi beklentileriniz var? Bu beklentilere cevap alabiliyor musunuz?

SAĞLIK BAKANLIĞI TDB VE ODALARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPSIN

Yıldırım: Sağlık Bakanlığı’ndan ve bizimle bağlantılı olan bakanlıklardan istediğimiz şu; Dişhekimliği ile ilgili yapılacak tüm düzenlemelerin, oluşturulacak bir tartışma alanında TDB ve odalarının da katılımı ile gerçekleştirilmesidir. Mevzuatların bize son hali ile gelmesi katılımcılığı ve çoğulculuğu yadsıyan, uygulamayan bir anlayıştır. Böylesi bir anlayışın sonucunda çıkartılan yasalar yönetmelikler ve tüzüklerin oda tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun için düzenlemelerin bizimle konuşulması ve tartışılması hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerinde bilgilendirme tanıtımı içeren bir yönetmelik çalışması var. Bu taslakta bizce bir çok yanlışlık var. Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili bizi toplantıya davet etti. Bu doğru bir davranış, bu yönetmeliğin yanlışlıklarını kesinlikle ortadan kaldırmak lazım.

Dentha Haber Ajansı: Sağlık sektöründe uygulanan reklam politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yıldırım: Sağlık hizmetlerinde tanıtımın, bilgilendirmenin ve kamu kurallarının çok acilen belirlenmesi gerekir. Çünkü Türkiye’de ciddi anlamda kuralsızlık vardır. Sağlık hizmetlerine yönelik reklamın sağlık içindeki kullanıcılarını yanılttığı çok açık ortadadır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de sağlık hizmetleri tüketicinin en az bilgiye sahip olduğu bir sektördür. Bu noktada şu yada bu şekilde reklama izin verilmesi demek insanların reklamı yapan kuruluşların kişilerin elinde heba edilmesi demektir. Bu konu ile ilgili çalışmaların içinde biz de varız. En doğru kararın verileceğine inanıyoruz.

Dentha Haber Ajansı: Bakanlık ve yetkili birimlerinin sağlık sektöründeki denetimleri sizce yeterli mi?

DENETİM MEKANİZMASI TDB’YE VERİLMELİ

Yıldırım: Türkiye’de çok ciddi sahte dişhekimi sorunu var. Sahte dişhekimlerine engel olmanın nedeni pazar kavgası değildir. Bulaşıcı hastalıkları yaymak konusunda en müsait ve yatkın olan çalışma birimlerinden bir tanesi de dişhekimlerinin muayenehaneleridir. Dişhekimleri aldıkları eğitim gereği bir hastadan diğer bir hastaya bulaşıcı mikrobun geçmesine izin vermez. Ama sahte dişhekimi bu olayı sadece ticari amaçla yaptığı ve hiçbir hijyen kuralına uymadığı için çok rahatlıkla AIDS, hepatit, tifo gibi hastalıkları bir başka hastaya bulaştırabilir. 1999 yılı içinde dişhekimlerinin çalışma birimlerinin standardına yönelik bir yönetmelik çıkarılmıştı. Bu yönetmelik gereği, dişhekimlerinin muayenehanelerin standartlarının kontrol edilmesinde odamızın az da olsa yetkisi vardı. Sayın Osman Durmuş sözü edilen yönetmeliği imzalayan kişi olmasına rağmen geri çeken isim de oldu. Şu anda Türkiye’de muayenehanelerin standardına yönelik var olan yönetmeliğin uygulanması pratik olarak mümkün değil.

Çünkü İl Sağlık Müdürlükleri’nin bu işi takip edecek insan gücü yok. Biz de bu noktada dişhekimleri odaları olarak, İl Sağlık Müdürlükleri’ne ve Sağlık Bakanlığı’na yardımcı olmak amacı ile odalarımıza yetki ve sorumluluk almıştık. Ama bu yetki ve sorumluluk elimizden alındığı için eskisi gibi binlerce sahte dişhekimi halkın ağız ve diş sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu sorunun ortadan kalkması için tekrar yetkinin odamıza verilmesi gerekir. Eğer bu yetki tekrar bize verilirse ben inanıyorum ki sahte dişhekimliği Türkiye’de tarihe karışacaktır.

Dentha Haber Ajansı: Açıklamalarından dolayı TDB Başkanı Celal Korkut Yıldırım’a teşekkür ediyoruz.

Dentha Haber Ajansı / 2004-04-26

Yazar Hakkında

Share