İDO Başkanı Rıfat Yüzbaşıoğlu’yla Söyleşi

İDO Başkanı Rıfat Yüzbaşıoğlu’yla Söyleşi

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Dişhekimi Rıfat Yüzbaşıoğlu ile 10. Genel Kurulu ve genel dişhekimliği sorunlarını konuştuk.

Dentha Haber Ajansı: İstanbul Dişhekimleri Odası’nın 10. Genel Kurulu ile ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?

REKABET BİZİ MUTLU ETTİ

İDO Başkanı Rıfat Yüzbaşıoğlu: Geçmişte yapılan genel kurullarımıza oranla daha verimli geçtiğini düşündüğüm bir genel kurul yaşıyoruz. Tartışmanın ve fikir alışverişinin yoğun olduğunu görmek beni mutlu etti. Amacımız da zaten her fikrin ve görüşün genel kurul gündemine taşınması ve dile getirilmesidir. Katılım da meslek odalarına göre hiç fena sayılmaz. Bizi mutlu eden bir başka gelişme ise farklı bir grubun İDO yönetimine aday olmasıdır. Ama tek üzüntümüz adaylığını açıklayan değişim grubunun nasıl bir değişim yapacaklarını bize açıklamamaları oldu. Onlar adına üzüldüm.

Dentha Haber Ajansı: Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarından memnun musunuz? Vakıf ve derneklere poliklinik açma izni gibi uygulamalar oda tarafından nasıl değerlendiriliyor?

VAKIF VE DERNEKLERE KÂR KAPISI OLUŞTURULUYOR

Yüzbaşıoğlu: Bu bence Sağlık Bakanlığı’nın yanlış bir uygulamasıdır. Tablonun; sağlık çalışanları ve sağlık meslek odaları ile barıştırmak yerine, esnaf odaları ve başka güç odakları ile birlikte çalışmanın tipik bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Burada amaç tabi ki vakıf ve derneklere yaşamak için çark kapısı sağlamaktır. Çünkü en son Ankara’da yapılan görüşmede bu vakıflarının çalışmalarının kâr amaçlı olmaması önerilmiştir. Bu da kabul edilmedi. Yani görülüyor ki vakıflar kendi varlıklarını korumak için asıl faaliyet alanlarının dışında destek faaliyetlere ihtiyaç duyuyor. Ağız ve diş sağlığı veren bir vakıfın kâr amacı gütmemesi kesinlikle şart. Dünyadaki örnekleri böyledir. Türkiye’ye özgü koşullar var. 18 binden fazla dişhekimi var Türkiye’de, olması gerekenden 3 te bir kadar fazla. Dişhekimleri muayenehanelerini yürütmekte güçlük çekiyorlar. Bir Sağlık Bakanlığı Kadrosunda sözleşmeli olarak çalışabilmek için her kadroya 10 yada 15 dişhekimi başvuruyor. Bu çok ciddi bir rakam. Hiçbir meslek grubunun Sağlık Bakanlığı’na iş için başvurmadığını görüyoruz.

Dentha Haber Ajansı: Dişhekimliği sektöründe uygulanan KDV oranı ile Kızılay’ın haksız rekabete yol açtığına dair yazılarınız var. Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

KIZILAY GERÇEK MİSYONUNUN YİTİRMİŞ DURUMDA

Yüzbaşıoğlu: Kızılay gerçek misyonunu yitirmiş durumda. Kızılay’ın kuruluş amacı yardıma muhtaç insanlara destek olmaktır. Savaş, doğal afet, vs. Bugün baktığımızda Kızılay’ın keyfi uygulamalar sergilediğini görüyoruz. Hiçbir yatırım yapmadan dişhekimi ile sözleşme yapıyor. Bu sözleşmeye imza atan dişhekimleri de çoğunlukla muayenehanesini kapatmak üzere olan meslektaşlarımızdır. Kurtuluş kapısı olarak gördükleri Kızılay’la sözleşme imzalayan dişhekimleri kazançlarının bir bölümünü yine bu kuruluşa bırakmayı da kabul ediyor. Kızılay evet bu uygulama ile haksız rekabete neden oluyor. Kızılay’a toplumumuzun her kesiminden insanlar gidiyor. İyi yada kötü dişlerini yaptırıyorlar. Hemen yanı başındaki muayenehane ise her geçen gün biraz daha boş hale geliyor.

Dentha Haber Ajansı: Sağlık Bakanlığı ile TDB arasındaki görüşmeler devam ediyor mu?

DİŞHEKİMLERİ PARAMEDİKAL BİR GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Yüzbaşıoğlu: TDB’nin genel politikası sorunları Sağlık Bakanlığı ile iletişim içinde çözmek olmuştur. Gelinen nokta ise içler acısı. Mesleki birikimi ve uzmanlığı tartışılmaz bir kadroya sahip TDB’nin yine mesleki konulardaki düşünceleri Sağlık Bakanlığı’na aktarılıyor. Fakat sanki sorunlar ve şikayetler Sağlık Bakanlığı’na aktarılmamış gibi yine düşünülen yapılıyor. Bizler yine çözümsüzlükle baş başa kalıyoruz. Sağlık Bakanlığı için dişhekimliği anlayışına yönelik bir problem olduğunu düşünüyorum. Dişhekimleri hala paramedikal bir grup gibi değerlendiriliyor. Şunu ifade etmek istiyorum, insan sağlığına müdahale etmek sadece hekimlere aittir. Dişhekimleri insanların ağzı gibi önemli bir bölümüne müdahale etme hakkına sahip. Dişhekimleri bu hakkı almak için uzun süren bir eğitim aşamasından geçiyor. Dişhekimlerine yönelik bu düşünce biçimi uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor.

Dentha Haber Ajansı: İstanbul İl Sağlık Müdürü dişhekimi olduğu için asaleten atanamıyor. Sizin İDO olarak bu konuya bakış açınız nedir?

Yüzbaşıoğlu: Biz bu konuyu hem Sağlık Bakanlığı’na hem de kamuoyuna duyurduk. Dişhekimi olduğu için İl Sağlık Müdürü olamaması mesleğimizin onuru adına büyük bir handikaptır. Açıkçası böyle bir uygulamaya anlam veremiyorum. Anlam vermem de mümkün değil. Daha önce de söylediğim gibi Sağlık Bakanlığı içinde dişhekimliğine yönelik bakış açısı ile ilgili bir konu. Değişmesi lazım.

Dentha Haber Ajansı: İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Rıfat Yüzbaşıoğlu’na teşekkür ediyoruz.

Dentha Haber Ajansı / 2004-04-26

Yazar Hakkında

Share