EMEKLİYE TAKMA DİŞİ BİLE ÇOK GÖRÜYORUZ

EMEKLİYE TAKMA DİŞİ BİLE ÇOK GÖRÜYORUZ

Maliye Bakanlığı tebliği hem diş hekimlerini, hem de hastaları hayal kırıklığına uğrattı.

REKLAM DEĞİL GERÇEK
Hani televizyonda bir reklam var. İki yaşlı vatandaş pencere reklamında konuşuyor. Biri ötekine, “Torunlarına takma dişlerini mi miras bırakacaksın?” diye soruyor. Torunlara takma diş miras bırakılır mı diye sormayın. Çünkü maliye bakanlığının Nisan sonunda yayınladığı tebliğ bunun bile imkansız olduğunu ortaya koyuyor.

YARISI BİLE KARŞILANMIYOR
Serbest diş hekimleri ağzında hiç diş bulunmayan bir hastaya kaliteli bir damağı ortalama 750 YTL’ye yapıyor. Maliye Bakanlığı ise sevkli olarak serbest diş hekimine giden hasta için yapılan harcamanın yarısını bile karşılamıyor. Emekli vatandaş bu hizmeti ADSM’lerden almak isterse bir yıl sonrasına randevu veriliyor.

Nisan  ayı  bitimini  dört  gözle  bekleyen   diş hastaları  ve diş hekimleri maalesef yine hüsrana  uğradı.
Her  yıl  yayınlanan  Maliye Bakanlığının  tebliğinde  bu yıl  ‘diş’  bölümünde  yeni bir anlayış beklenirken  tam tersi oldu. Resmi  kurumlara  yapılan diş tedavileri ödemelerine ait  tebliğ   bekleneni  getirmedi.
Yönetmenliğin 8.ve 10. maddelerine göre diş muayenehaneleri özel sağlık kuruluşu  sayılıyor. Ancak Maliye Bakanlığı tebliğinde  kuruluşlara sevk  ‘ilke  olarak’   uygun  görülmüyor.
Aynı tebliğin bir başka maddesinde ise diş hekiminin bulunmadığı  bir ilçede  resmi  kurumda çalışan bir vatandaşın diş sorunu; o ilçede bulunan  serbest  hekime sevkle çözülmüş.
Bu ikileme tepkili olan diş hekimleri durumu ‘kargaşa’ olarak değerlendirirken;  asıl  sorun, sevki yapılacak hastaya muayenehanede ne yapılıp yapılamadığına ilişkin belirsizlikten kaynaklanıyor.
Bakanlık yetkilileri, tebliğ ile diş hekimini  zan altında  bırakmak  niyetlerinin olmadığını belirtiyor. “Maliyenin onay alınmış işlerin  mükerrer  faturalandırmasından  zarar  gördüğünü  ve bu nedenle adı geçen hususların  tebliğe böyle yansıdığını’  söyleyen bakanlık yetkilileri  durumun  kargaşa çıkarmadığı iddiasında.
Geçen yıl  Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı’nın  “Devlet  söğüşleniyor”  iddiasının,  bu tebliğin hazırlanmasında titiz davranılmasına sebep olduğu ve tüm diş hekimlerinin suçlu olarak görülmediği ayrıca ifade ediliyor..
Ağız sağlığı sorunlarını bu tebliğin çözdüğünü  sanan yetkililerin açıklamalarına ek olarak Dentha Ajans işi  uzmanına sordu.
Tebliği baştan sona inceleyen uzmanlar vatandaşın sorunlarına çözüm bulunmadığı konusunda ve eski uygulamanın devamı olduğu konusunda hemfikir.
Bu konuyu bir örnekle açalım…
Kırsal alanda; örneğin Tunceli’de diş problemi  yaşayan vatandaşın bu  tebliğe  göre  serbest hekime sevki uygun  gözüküyor. Çünkü  o bölgede resmi kurumda bulunmayan, ya da bulunsa bile müdahale yapamayan hekim, en yakın il yada ilçedeki diş hekimine sevk yapılabiliyor. Başhekim onayı ile sevki yapılan bu hastanın ödemesi, o işin sevke uygun yapılıp  yapılmadığı  en yakın il oda temsilcisinden  onay alınarak yapılıyor.
Tüm bu sorunların yıllardır aynı şekilde yaşandığını, hastanelerde  iş yapmaktan çok bürokrasi ile uğraşıldığını ifade eden diş hekimleri ise, kamunun kendilerini“potansiyel  dolandırıcı” gibi  görmesine asla müsaade etmeyeceklerini söylediler.
2006  Maliye Balkanlığı Diş Protez sevkleri ve uygulamalarına ait tebliğ, ödemeleri  bir yıl için geçerli sayarken, diş sağlığı için gidiş gelişlerdeki yol masraflarına ise “harcırah ve benzeri ödemeler yapılmayacaktır” ibaresi getirdi.
Dentha Ajans muhabirlerinin yurt çapında  konu ile alakalı hekimlerden ve laboratuarlardan aldıkları  bilgilere göre kaliteli bir takım damak bugün serbest piyasada en az 750 YTL’ye yapılmakta .
Total damak tabir edilen ve hiç diş bulunmayan bu ağızda  sadece diş ve protez maliyeti  300 YTL ‘yi geçerken,  sevkli hasta için yapılan ödemenin 300 YTL  olması, bu konuda emekli ve dula  diş sağlığı açısından devlet desteğinin çözüm getirmediğini açıkça ortaya koyuyor..
Hastalarına  en az 6 ay sonrasına gün veren  kamu diş protez yapım sorumluları  ise laboratuar işleri için dışardan hizmeti  sözleşme ile satın aldıklarını söylediler.
Diğer yandan işsiz vaziyette muayenehanesinde bekleyen diş hekimi ve laboratuarını kapatan diş teknisyenlerine  bu sevkleri  neden kabul etmediklerini soran Dentha Ajans  muhabirine  verilen yanıt oldukça ilginç idi:
“Bu rakamlar, vergi, sigorta, Bağ kur; elektrik, su ve  personel giderlerini bile karşılamaktan çok uzak.Bizler iş yapmak istemez miyiz? Sevkleri kabul edenler dünya standartlarında değil eksik ya da kalitesiz malzeme ile çalışarak bu işleri alabilirler. Merdiven altı tabir edilen kaçak işyerleri ve çocuk işçi çalıştıranlar ancak bunları kabul edebilir”
Kısa adı ADSM  olan (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri) Türkiye genelinde sayısı 35 i geçen  ve diş yapım işinde kamunun en ağır yükünü  taşıyan  devletin  birimleri. Ancak Sağlık Bakanlığı henüz bunların yapılandırmasını bitiremedi.
Serbest diş hekimleri ADSM’lerin kendi iş potansiyelinin önünü kestiği iddiasını ortaya atarken, buralardaki yığılmalar, bir seneye kadar randevu verebilmeler karşısında şimdilik bir açıklama yapılmıyor.
Bu merkezlerdeki yığılmaların fotoğrafını çekmek isteyen Dentha Ajans Muhabirlerine söylenen ise şu: “Konuyla ilgili bilgileri ancak Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı dişle alakalı genel müdür yardımcısı verebilir.”
Anlaşılan  o ki  Türk Diş Hekimliği  100  yaşına  bir – iki  yıl kala asırlık sorun diş olayını  çözmede  ortak yolu hala bulamadı.
Bürokrasinin yaşattığı ve çözmek gayret gösterilmeyen bu  kargaşada olan da en fazla yaşlılara oluyor.
Plastik  pencere reklamında  iki  yaşlı insanın  birbirine sorduğu “Torunlarına takma dişlerini mi miras bırakacaksın?” sözü  bile, ağzında dişi olmayan emekli için şimdilik hayal.

Dentha Haber – İSTANBUL / 2006-05-09

Yazar Hakkında

Share