• E-DERGİ
  • HAKKIMIZDA
  • KÜNYE
  • KANAL DENTAL
  • SİTENE EKLE
  • RSS
  • ARŞİV
  • İLETİŞİM
  • YENİ ÜYELİK
  • ÜYE GİRİŞİ
BÖLÜM: - 
Genel Müdür Yardımcısı Yenidünya İle 22 Maddelik Gündem Roportajı…

Genel Müdür Yardımcısı Yenidünya İle 22 Maddelik Gündem Roportajı…

Sağlık Bakanlığının İl sağlık müdürleri ve Hastane Başhekimleri düzeyinde katılımı ile gerçekleşen ‘Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon’ toplantısı geçtiğimiz Ekim ayı ilk haftasında Konya da yapıldı.Toplantılara katılan Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dişhekimi Yavuz Yenidünya diş hekimlerinin merakla beklediği yeni kararları açıkladı.

Konya Bera otelde .Dişhastaneleri ve ağız diş merkezlerinin başhekimleri ile basına kapalı olarak yapılan ikinci gün oturumlarında alınan kararlar sonrasını ilk kez Dentha Haber Ajansının online canlı yayınından duyuran Yenidünya kamuoyunu bilgilendirmede Dentha Ajansın kendilerine katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti. Gündemin sonuç bildirgesini tüm Türkiye’ye 3 ekim günü AB müzakereleri ile duyuran Dentha Haber’in konu hakkında alıntı yapan tüm basın yayın organlarına geçtiği haber roportajın tam metni şöyle:DENTHA : Sağlıkta Akreditasyon toplantısı Türkiye’de ilk defa mı yapılıyor?

YY : ‘Konya ADSM (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) Konya’daki TSE Bölge Müdürlüğüyle birlikte ISO 9000 çalışması yaptı Daha önce bununla ilgili belgesini tamamladı.Buna bağlı olarak da bunun devamı şeklinde uluslararası kalite standardı noktasında müşavirlik hizmeti veren uluslararası bir kuruluşun endeksiyle uluslararası kalite standardının kurumda nasıl olması noktasında çalışmasını da tamamladı.İkinci basamak olarak. Böylece ADSM olması hasebiyle de Sağlık Bakanlığı’nın kamu kuruluşları içinde bu bölgeye ilk defa haiz bir kuruluş olması neticesi hem bizim gururumuz hem de sevinç kaynağımız tabi.’

DENTHA : Türkiye’de 32 adet ADSM (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi)var. Konya diğer ADSM lere örnek teşkil edermi?..

YY : Tabi son çıkışlarıyla gerek ISO 9000 gerekse uluslararası kalite belgesi noktasında kurumu bu standartlara taşıması bu sektörde ADSM’ ler de Diş Hastanelerinde manevi olarak atmosferi veya öncülüğü var.Bu öncülük sadece ADSM ler de değil genel Tababeti de bunun içine dahil edebiliriz.Kamu hastanelerinin tümüde bu önderliği takip etmek zorunda bu tabi ki dediğim gibi başarılı bir çalışma.Otomatik olarak bu gösterilen emek; bu gösterilen yoğun çalışma insiyatifi de ele almayı getiriyor otomatikman…’

DENTHA : Dentha Haber Ajansından canlı yayın da neler söylemek istersiniz?..

YY : Dişhekimleriyle ilgili bilhassa kamudaki toplantıları yakınen takip edip kamuoyu bilgilendirilmesi noktasında Dentha Ajansı’nda çalışmalarında bize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.Dentha Ajans’a başarılar diliyorum kolaylıklar diliyoruz.İnşallah daha üst noktalarda iletişim noktasında daha güzel şeyler yapar.Bizim başhekimler toplantımız mutad hale geldi.Bu yıl dördüncüsü yapılıyor.Tabi ki önümüzdeki yıl 2005 yılının eksikleri 2006 yılının açılımları neler olabilir, bu açılımlarla bakanlığa düşen nelerdir.ADSM ‘lere düşen nelerdir.Bütün bunları bu işi fonksiyon olarak yapan başhekimlerle birlikte kararlaştırmak için dediğiniz gibi yoğun bir çalışma yaptık.Yaklaşık 22-23 maddelik bir gündemle toplandık.Tabi 2005 ‘te yapmayı beceremediğimiz ama 2006 ‘da yaptığımız takdirde kamuya faydalı olacak hizmetleri nasıl üretebiliriz, daha verimli daha sağlıklı nasıl çalışabiliriz.Bu noktada karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk ve inşallah bunları bakanlık düzeyinde uygulamaya koyarak bu hastanelerimizi kamuya daha yararlı hale getirmeye çalışıyoruz.

DENTHA- Alınan karalarlardan birkaç örnek verebilirmisiniz?

YY : ‘Alınan kararları şöyle örnekleyebilirim. Yeşil kartlıların tedavisi sağlanamıyordu bizim ADSM’lerde.İnşallah önümüzdeki yıl yeşil kartlıların total ve çekim ücretleri karşılanıyordu protez ücretleri. inşallah tedavi cihetini de kapsama alarak yeşil kartlıları ferahlatacağız inşallah.Bu onlar için iyi bir şey.Nöbet konusunda bazı illerde Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri nöbetinde problemler vardı.Bunu biraz daha standardize etmek istiyoruz.İşte sağlık ve Ağız diş Sağlığı noktasında eğitim ve koruyucu hizmetlerde açıklarımız var.bunları acaba ADSM lerle telafi edebilirmiyiz diye. O noktada (biliyorsunuz) son yılların meşhur konusu sağlıktaki çalışanlara tanınan performansın eksikleri gedikleri varmı,ADSM lerde uyarlanmasındaki zorluklar,haksızlıklar varsa düzeltilmesi noktasında,son dönemdede belediyeler kanalı ile alınan ve kamudaki ADSM hizmetlerine de nerdeyse sekte vuracak hale gelen belediyeler kanalıyla şirketlerin yaptığı Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri konuşuldu.Genel Sağlık Sigortası Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde nasıl olmalıdır diye bu noktada ADSM’lerin Baş Hekimlerinin fikirleri nedir?bunlar konuşuldu ve benzeri bihassa Ağız Diş Sağlığı Hizmeti sunan ADSM’lerimizde totalde sıra ve kuyruk meselesi var,1 yıla dayanan randevular var.Bunları nasıl çözeriz gerek laboratuar hizmetleri noktasında gerekse kimlik hizmetleri noktasında bunları nasıl çözeriz,hekimler vatandaşa bu uzun günleri nasıl daraltırlar ve hizmet daha kolaylaşır diye bu şekilde tartışmalarımız hep dediğim gibi Hizmette verimlilik ve olumluluk nasıl sağlanır.

DENTHA : Efendim ADSM Başhekimleri istifa etmek zorunda kalacak mı?

YY : Devlet hizmeti yükümlülüğünde Başhekim ismi geçtiği için tahmin ediyorum 2-3 Başhekimimizi bu konudan dolayı kaybedeceğiz.

DENTHA : Sivil toplum örgütlerinin birleştirici unsurlarıyla ilgili ileriye dönük ne gibi düşünceleriniz var?

YY : Aslında siz çok güzel özetlediniz.Asolan Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin ana unsuru Dişhekimlerinin her yönden dayanışmasını,hizmetlerini yerine getirirken oluşturacağı şartların tesbitinde tabiki sivil örgütün en büyüğü olan TDB ile ayrı olmak mümkün değil.20.000 üyesi olan bir kuruluş neticede Sağlık Bakanlığında Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerini yürütürken bunlarla istişare etmekte fayda var.Sizin söylediğiniz gibi AB müktesebatı da bunu emrediyor,yani AB’nin bu noktada çok ciddi bir yaptırım ve emri var gibi yani organizasyonlar bütün yapılanmalar sivil örgütlerle işletilsin diye,,, Tabii ki TDB de eksiğiyle mi diyelim,olumsuz yönleriyle mi diyelim ki her kuruluşta bu olabilir ,biz olumlu tarafıyla alıp birlikte olup birlikte çözüm bulma konusunda kararlıyız.

DENTHA : Türkiye’de serbest Dİşhekimliğinin önünü ADSM’ler kapatıyor diye bir düşünce var.Biz de serbest Dİşhekimleri olarak birleşip ADSM’ler ya da Diş Hastaneleri yapalım,turizme açalım deniyor. Bu konuda yasal mevzuat olmasına rağmen Sivil toplum meslek örgütü tekelleşme olur korkusunda.Biz de şahsınızın makam itibariyle bu konulardaki görüşünü alabilirmiyiz?

YY : Diş hekimliğinin 3 ana hizmet birimi var.Bir Dişhekimi ya kendi muayenehanesinde hizmet üretir ki 1219 la tanımlanan Dİşhekiminin yapısına,vizyonuna,misyonuna,mentalitesine uygun olan bu ama zamanla yani endüstrileşmeyle sağlığa gelen endüstri yatırımlarıyla Diş Hastaneleri,ADSM’ler gündeme geldi.Dişhekimi o zaman sermayenin yanında bir işçi pozisyonu gibi çalışan durumuna düşmek gibi bir durum söz konusu.Biliyorsunuz 15.000 e yakın muayenehanemiz var,bu muayenehanedeki arkadaşların neticede TC okullarında yılı 5.000 dolar denen bir rakamla 5 yıl okudular,yaklaşık 20.000 dolar civarında bir yatırımla muayenehane açtılar,kendi ailelerinin geçimleriyle kendi istikballeriyle bu mesleği yapmak durumundalar.Yani bu noktada kamu yararı açısından çok ciddi ve hassas dengeler de var.Hem kamu yararı hem de Diş hekimliğinin mesleki onurunu dengeli götürecek bir tercih noktası var.Karar vermek,tercih etmek,olumsuz bir kararı uygulamaya koymak mümkün ama yanlış karar da biliyorsunuz Bağdat’tan dönüyor onun için karar alırken optimum yarar dediğimiz herkesin en iyi pozisyonunu kucaklayıcı,herkesi en iyi tarafıyla organizeye dahil edici kararlar almakta fayda var yanlış yapıp dönmemek için.

DENTHA : Kamuda çalışan birimler bir taraf da CSI almaya aday diğer tarafdan Türkiye 2008 de yapılacak olan FDI toplantısını Stockholm’e kaptırdı.Acaba burada neden kaptırdık? Turizm açısından alt yapıya sahip büyük bir kent İstanbul ve yerel yönetimlerin destekleri varken Türk Dişhekimleri olarak iyi bir şekilde organize birlik içinde çalışamadık mı? Yoksa henüz daha buna hazır değimliyiz?.Bir taraf da CSI ya adayız diğer taraf ta FDI yı kaybediyoruz..Neden FDI yı kaybettik?…

YY : ‘Şunu söyleyebilirim FDI toplantısının fiili görevlisi TDB dir.TDB bu noktada Bakanlık referansını bizden almıştır.Sağlık Bakanlığı kendilerine FDI’ın istediği bakanlık referansını sunmuştur.Tabi bunun dışındaki süreçler hakkında benim birşey söylemem doğru olmaz. (Dentha Haber/Konya 2005)


Dentha Haber Ajansı / 2005-10-03Editör Dental Gazete    Tarih 17 Temmuz 2014, 21:48

YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Dental Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Röportaj HABERLERİ
HAFTANIN HABERLERİ
TIP  BAYRAMINDA % 25 İNDİRİM Sektör 2017’ye güçlü giriyor, hedef 1 milyar dolar: DİŞSİAD ile TDB arasında Prof.Dr. Mutlu Özcan’ın başarıları kendisine TÜBA adaylığı getirdi
 
E-POSTA LİSTESİ
 
      DİŞ HEKİMLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN SESİ

www.dentalgazete.com’da yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Dental Gazete adına Dentha San. Tic. Ltd. Şti’ye aittir. İzin alınmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Adres : Cennet Mah. Hürriyet Cad. Huzur Apt. No: 7 Kat: 1 D: 2 P.K.: 34290 Küçükçekmece/İstanbul
Tel : 0212 424 43 43
Faks : 0212 425 71 84