Türkiye Sağlık Sistemi’nin Kitabı Yazıldı

Ülkemizin Sağlık Sistemini bütün yönleri ile ele alan ”Türkiye Sağlık Sistemi” isimli eser yayın hayatına girdi.Biri tıp fakültesi diğeri yönetim,finans eğitimli iki deneyimli bürokrat tarafından kaleme alınan eserde Ağız ve Diş Sağlığı’nın tanımından tarihcesine Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet birimleri içinde yer alan ADSH – ADSM- ADSAH diş hekimliğini ilgilendiren birimlerle özel sektörde A Tipi / B Tipi Özel ADSM ler ile ATipi /Btipi Diş poliklinikleri ve yaygın çalışan diş muayenehanelerinin tanımlandığı kitap özellikle 2003 yılından itibaren uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte Türkiye Sağlık Sistemi’nin geldiği noktayı anlatmakta.
“Türkiye Sağlık Sistemi” kitabında; Sağlık kavramı, sağlık hizmetlerinin niteliği ve özellikleri, sağlık hizmetlerinin önemi, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması konuları, Sağlık sistemleri, sağlık sisteminin amaçları, sağlık sisteminin işlevleri, sağlık sistemlerinin karşılaştırması ve sağlık sistemlerinin sınıflandırılması konuları işlenmekte.
Sağlık sistemi gelişimi ve mevzuatını da ele alan kitap yazarları Türkiye Sağlık sisteminin örgütlenmesi ve gelişimini,bütün yönleriyle sağlık hizmet sunumunu, sağlık insangücü ile ilgili konuları, Sağlık Eğitimini,Sağlığın Finansmanını, sosyal güvenlik sistemini, sağlık sigortacılığı konularını ve sağlık harcamalarını detayları ile ilgili kararname ve Danıştay kararlarını da kronolojik olarak ekte sunmuş böylece DSÖ’nün ilkelerine uygun yapılandırmaları anlatmakta.
Türkiye’de sağlıkla ilgili uygulanan programların ve sağlık göstergelerinin grafiklerinin bulunabileceği kitap da Toplumun Sağlık Seviyesine ait 2003 ila 2018 yılı arası nufusunun demografik dağılımı da göz önüne alınarak 2019 yılı verisi kullanılmış,OECD Health Data kaynak gösterilmiştir.Bu nedenle bir çok araştırmacıya yol gösterecek ve kaynak olacak olan bu çalışmanın yazarı Dr.Hasan Bağcı geçmiş dönem Sağlık Bakanlığı tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve UNDP Saha Koordinatörü olarak kamu birikimlerini aktardığı bu eser ile birçok bürokrata da ışık tutması bekleniyor.
Kitabın diğer yazarı aynı zamanda Dental Gazete köşe yazarı Mehmet Atasever ise okurlarımızca tanınmakta. Atasever bu eseri için Dental Gazete okurlarına özel avantajla kitaba ait tanıtım günleri yapacağını ve Dr.Hasan Bağcı ile Dental Gazete Zoom Toplantılarında ‘Türkiye Sağlık Sistemi’ hakkında sorulara yanıt vereceği bildirdi.(Dentha Haber İstanbul – 5.07.2020
( Değerli okuyucularımız Bağcı ve Atasever’in ortak eserine https://www.akademisyen.com/tuerkiye-saglik-sistemi.html adresinden ulaşabilirsiniz.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

TDB'nin Talebi Kamuda Uygulanmıyor? Performansa Dayalı Sistemde Değişiklik Şart.

Pts Tem 6 , 2020
Türk Dişhekimliğinin meslek örgütü ve üst çatı kurumunun yaptığı öneri üzerinden 60 gün geçmesine rağmen henüz rağbet görmedi. Kurumlarda tedavi uygulamalarının düzenlenmesi ve tedavinin uygulanması sırasında bulaş riskinin azaltılması için meslek örgütünün ortaya koyduğu koruyucu hekimlik uygulamaları konusunda kamuda daha yoğun çalışmalar yapılması sağlanmalı; bu konuda kamu, üniversite ve meslek […]