Değişiklik yapan Kanun tasarısı TBMM de kabul edildi: YÖK Cezalarına düzenleme getirildi

Eğitim alanını düzenleyen, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 02 Aralık 2016 Cuma, 04:52 yasalaştı.

Söz konusu yasa ile devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ve memurlarına uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, meslekten ve kamu görevinden çıkarma cezaları yeniden düzenleniyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, üst kuruluşlar ile bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri de disiplin amiri olabilecek.
Yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumlarında disiplin amirlerince verilebilecek tüm cezaların kanunla belirlenmesi sağlanacak. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları olacak.
Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki kamu görevlileri, Devlet Memurları Kanunu’ndaki fiillere ilaveten, yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmediği, maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermediği, destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmediği takdirde uyarma cezası alacak.( Hab.AA.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Sektör 2017’ye güçlü giriyor, hedef 1 milyar dolar: DİŞSİAD ile TDB arasında "Felsefe Birliği" sağlandı

Cts Ara 17 , 2016
Diş Hekimliği mesleğinin iki önemli sivil toplum kuruluşu genel kurullarını birer hafta ara ile yaptıktan sonra Ankara’da TDB merkezinde bir araya geldiler. Anayasanın 135.inci maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” kapsamında olan  ve  7 Haziran 1985 tarihli  Resmi Gazete ile  3224 sayılı “Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu” ile kurulmuş  meslek örgütü olan […]